Kontakt

Adresse

Beboernes Hus
Sølystgade 30
8000 Aarhus C
Telefon: 89 80 11 22

Generelle spørgsmål

beboerneshus@gmail.com

Træffetider

Mandag: kl. 10:00-13:00 (almen kontakt)
Torsdag: kl. 16:00-18:00 (nøgleudlevering)