Forfatteraften den 20. april kl. 19.30


Kathrine Assels og Sebastian Bune vil præsentere deres forfatterskaber og læse op.
Derefter vil de samtale om centrale emner i deres forfatterskaber
bl.a.  familierelationer og komplekse følelser, sociale mønstre, skyld og selvbeskyttelse.
Til slut spørgsmål fra salen.
*
Børne-og ungdomsbøgerne “Månen er en højttaler”, “Mester Ester” og “Bortebjerget” (alle tre
forlaget Jensen&Dalgaard) er centrale i Kathrine Assels forfatterskab. Hun vil fortælle om sine
hovedpersoner, der ofte er børn, som ikke bliver set, hørt eller forstået af de voksne, der er
omkring dem. Gennem oplæsning og tråde tilbage til egen barndom, vil Kathrine Assels tegne et
billede af, hvordan disse på mange måder ensomme men også kreative og fantasifulde børn, må
handle på egen hånd eller drømme sig ud af de svære situationer, de befinder sig i.
**
Sebastian Bune (f. 1985) er vokset op i en etnisk og kulturelt blandet familie på
overførselsindkomst og har oplevet både fattigdom, kriminalitet og hjemløshed som barn. I dag er
han forstander ved Kofoeds Skole i Aarhus og ambassadør for initiativet ”Bryd Tavsheden”.
Er forfatter til flere digtsamlinger. Romandebuterede i 2017 med den stærke og bevægende ”Min
familie”(Lindhart og Ringhof). I 2022 kom den også meget omtalte ”Habibi” på Byens Forlag i
Århus. En barsk roman om et ungt menneske, der forsøger at frigøre sig fra et voldeligt miljø.
Dette er fundamentet for Sebastian Bunes fortælling.

Sted: Beboernes Hus, Livøsmøgen 40, 8000
Gratis, Støttet af Statens Kunstfond