KOMMENDE FRIVILLIGE-AKTIVITETER I BEBOERNES HUS / BEBOERFORENINGEN

Kære Frivillige

Vi sendte for nylig en mail rundt for at takke for, at du har meldt dig som frivillig, for at høre om du stadig er interesseret og for at varsle, at vi fremover kommer til at udsende en månedlig aktivitetsliste med datoer og begivenheder/opgaver, hvor der er brug for frivillige. Heldigvis positive tilbagemeldinger. Tak for det!

Flere af jer har også givet udtryk for, at I måske gerne vil kobles på en tema-gruppe og indgå i et frivilligesamarbejde på den måde. Vi kommer til at lave en liste over de muligheder, der findes. Vi vil sende listen ud med den månedlige aktivitetsliste. Tema-grupper vil også komme på hjemmesiden. Vi er dog ikke helt klar med den endnu. Bemærk også, at der løbende kan opstå tema-grupper.

Eftersom der i juli måned er sommerferielukket i Beboerhuset, så sender vi den første egentlige månedlige aktivitetsliste i start august.

Vi vil dog lige varsle, at der bliver brug for frivillige i august til

18.08.                 Opstilling og klargøring til Sommerfesten    

19.08.                Sommerfesten. Afvikling. Der er en mængde forskelligartede opgaver i løbet af både dag og aften. Der kommer detaljer i august.

20.08                  Sommerfesten – oprydning.

Aug                     Omdeling af Beboerhusets Efterårsprogram.

Sæt kryds i kalender. Du behøver ikke melde ud endnu – der kommer en aktivitetsliste start august, hvor man kan tilmelde sig. Husk at selvom der fremover kommer en aktivitetsliste en gang om måneden, så bestemmer du selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.

Rigtig god sommer!

Mange hilsener

Viviane og Vibeke

Pva bestyrelsen