Frivillige-aktiviteter oktober 2023

Tak til alle, som meldte sig til frivillige-opgaver i september. Nu er vi klar til oktober.

Vi søger frivillige til følgende i oktober

12.10.                 Fællesspisning. Der er allerede nedsat et madhold. Men hvis nogen har lyst til at give en hånd med borddækning, opvask, kaffebrygning, oprydning mv – så meld dig endelig.  

Har du tid/lyst til at give en hånd med, så meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 12.10.’ Du får en tilbagemelding om tidspunkt og kontakt.

22.10.                Kvartersvandring. Efter kvartersvandring mødes alle i Beboernes Hus til kaffe og kage. Vil du hjælpe med at stille borde op? Brygge kaffe? Give en kage? Oprydning? Vi hører gerne fra dig.

Meld dig via mail og skriv ’kvartersvandring d. 22.10.’ – hvis der er noget bestemt, du gerne vil, så skriv lige det på også. Du får en tilbagemelding mht tidspunkt, hvor og kontakt. Hvis du gerne vil lave/medbringe en kage, så nævn også lige det.

26.10.                Forfatteraften – Her skal der stilles stole op, laves noget kaffe, ryddes op.

Har du tid/lyst til at give en hånd med, så vi kan afholde endnu en spændende forfatteraften? Så meld dig via mail og skriv ’forfatteraften d. 26.10.’. Du får en tilbagemelding om kontakt.

Forvarsel:

09.11.                Fællesspisning. Kunne du tænke dig at være på madhold? Så meld tilbage inden 12. oktober, hvor madhold sammensættes.

Hvis du kunne tænke dig at komme på madhold, så skriv ’madhold d. 09.11.’ Du får tilbagemelding om madhold og formøde.

TEMA-GRUPPE:

Der er løbende mulighed for at tilknytte sig som frivillig til bestemte tema-grupper. Vi lægger ud med ”Grønne Øgader”.  Vær med, når vi laver blomsterstole, plantedage, arbejder for mere grønt i gaderne, ved facaderne – i det hele taget ”Grønne Øgader”.

Har det din interesse? Så meld tilbage via mail og skriv ’Grønne Øgader frivillig”. Så får du en tilbagemelding om kontakt og planer. Man melder sig ikke til faste aktiviteter eller tidspunkter men bliver løbende kontaktet. Dog vil der være enkelte møder, hvor vi samles for at planlægge.

Vel mødt!  Husk at du bestemmer selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.