FRIVILLIGEAKTIVITETER NOVEMBER

Tak til alle, som meldte sig til frivillige-opgaver i oktober. Vi gør nu klar til november og håber, I har tid og lyst til at være med.

Vi søger frivillige til følgende i november

03.11.                 Lanternefest (kl 16 – 19) – Her skal dekoreres lanterner af syltetøjsglas, der er optog og musik. OG der sluttes af med fællesspisning med suppe og risengrød. Der skal stilles op i salen inden og gøres klar til spisning mv.

Har du tid/lyst til at give en hånd med, så meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 03.11’ Du får en tilbagemelding om tidspunkt og kontakt.

09.11.                 Fællesspisning. Der er allerede nedsat et madhold. Men hvis nogen vil hjælpe med borddækning, opvask, kaffebrygning, oprydning mv – så meld dig endelig.  

Har du tid/lyst til at give en hånd med, så meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 09.11.’ Du får en tilbagemelding om tidspunkt og kontakt.

23.11.                Forjulsbanko. Endnu et superhyggeligt arrangement. Her skal stilles borde op, brygges kaffe, gøres klar med præmier, stilles bar op (og måske er der også brug for en til at stå i baren)

Meld dig via mail og skriv ’frivillig. 23.11.’ – hvis der er noget bestemt, du gerne vil, så skriv lige det på også. Du får en tilbagemelding mht tidspunkt, hvor og kontakt.

Forvarsel:

02/03.12.          Julemarked. Måske du kunne tænke dig at være frivillig i forbindelse med afvikling af julemarked. Skriv gerne mail ”frivillig julemarked” allerede nu, hvis du vil hjælpe.

TEMA-GRUPPE:

Der er løbende mulighed for at tilknytte sig som frivillig til bestemte tema-grupper. Vi søger stadig til  ”Grønne Øgader”.  Vær med, når vi laver blomsterstole, plantedage, arbejder for mere grønt i gaderne, ved facaderne – i det hele taget ”Grønne Øgader”.

Har det din interesse? Så meld tilbage via mail og skriv ’Grønne Øgader frivillig”. Så får du en tilbagemelding om kontakt og planer. Man melder sig ikke til faste aktiviteter eller tidspunkter men bliver løbende kontaktet. Dog vil der være enkelte møder, hvor vi samles for at planlægge.

Vel mødt!  Husk at du bestemmer selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.