FRIVILLIGEAKTIVITETER JANUAR 2024

Vi sætter gang i 2024. Denne første mail kommer lidt sent men Beboernes Hus skulle lige åbne igen. Vi håber, I alle har mod på og lyst til at være med også i 2024.

Vi søger frivillige til følgende i januar

Forårsprogrammet er klar – det skal deles ud i Øgaderne. Kunne du påtage dig en rute? Skriv gerne mail ”forårsprogram”, hvis du vil hjælpe. Du får besked om, hvor du kan møde op og aftale rute/modtage stak programmer.

Fællesspisning – årets første afholdes torsdag d. 18.01. Madhold er på plads – MEN – kunne du måske tænke dig at indgå i et af årets madhold? Send en mail ”madhold” – så bliver du kontaktet mht at komme på et af de kommende hold.

Årets voksen/vinterfest – afholdes i marts – MEN – vi søger frivillige, som har lyst til at være med til at skabe en god fest. Kunne du tænke dig at være med? Der bliver afholdt et planlægningsmøde i start feb. Er du med? Send en mail ”voksen/vinterfest”, så modtager du info om planlægningsmødet. Hvis du ikke kan/ønsker at deltage i planlægningsmøde men stadig gerne vil være frivillig til en opgave til festen – så skriv det. Så klarer vi den 😊

TEMA-GRUPPE:

Der er løbende mulighed for at tilknytte sig som frivillig til bestemte tema-grupper. Vi søger stadig til  ”Grønne Øgader”.  Vær med, når vi laver blomsterstole, plantedage, arbejder for mere grønt i gaderne, ved facaderne – i det hele taget ”Grønne Øgader”.  NB – vi starter i øjeblikket op omkring ”Gang i Øgaderne”, lanceret på facebook. Vær med her. Har det din interesse? Så meld tilbage via mail og skriv ’Grønne Øgader frivillig”. Så får du en tilbagemelding om kontakt og planer. Man melder sig ikke til faste aktiviteter eller tidspunkter men bliver løbende kontaktet. Dog vil der være enkelte møder, hvor vi samles for at planlægge.

Vel mødt!  Husk at du bestemmer selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.