FRIVILLIGEAKTIVITETER

Vi har et enkelt arrangement, hvor vi efterlyser frivillige i februar:

Bog-reception – ny jubilæumsbog om Beboernes Hus og Øgaderne: afholdes d. 23. feb. Har du tid og lyst, så skal der stilles op (dvs borde/stole, skænkes vin, laves kaffe, hentes bøger frem mv) og ryddes op. Kunne du være med? Skriv gerne mail ”Bog-reception”, hvis du vil hjælpe. Du kan også bare møde op i Beboernes Hus d. 23.02. kl 14, hvor forberedelser går i gang.

Vi vil også gerne høre dig ad, om du har idéer til nogle arrangementer eller faste begivenheder i Beboernes Hus? Måske noget, hvor du kunne tænke dig at være medarrangør eller stå for? Men også bare gode idéer! Send en mail, hvis du har en idé.

Årets voksen/vinterfest – afholdes i marts – vi søger frivillige, som har lyst til at være med til at skabe en god fest. Kunne du tænke dig at være med? Der er brug for nogle, som vil være med til at planlægge menu, være på madhold, dække festbord, oprydning (dagen efter). Er du med? Send en mail ”voksen/vinterfest” – evt skriv, hvis der er noget særligt, du gerne vil være med til. Der bliver afholdt et planlægningsmøde d. 18 feb. kl 19:30 i Beboernes Hus, hvor alle er meget velkomne – uanset om du har meldt dig via mail. Det er et åbent møde-

TEMA-GRUPPER:

Der er løbende mulighed for at tilknytte sig som frivillig til bestemte tema-grupper.

  1. Kunne du tænke dig at indgå i en gruppe, som løbende planlægger fællesspisninger, sætter hold, sikrer køreplaner osv? Vi vil gerne danne en temagruppe ”Fællesspisninger”. Det er ikke meningen, at man skal være på madhold hver gang! Kunne du se dig selv i tema-gruppen? Skriv tilbage via mail ”Tema-gruppe Fællesspisning” – så modtager du info om opstart og første planlægningsmøde.
  • Vi søger stadig til ”Grønne Øgader”.  Vær med, når vi laver blomsterstole, plantedage, arbejder for mere grønt i gaderne, ved facaderne – i det hele taget ”Grønne Øgader”.  NB – vi starter i øjeblikket op omkring ”Gang i Øgaderne”, lanceret på facebook. Vær med her.

Har det din interesse? Så meld tilbage via mail og skriv ’Grønne Øgader frivillig”. Så får du en tilbagemelding om kontakt og planer. Man melder sig ikke til faste aktiviteter eller tidspunkter men bliver løbende kontaktet. Dog vil der være enkelte møder, hvor vi samles for at planlægge.

  • Tema-grupper på vej: Beboerhusfester – tænk over, om du kunne tænke dig at arbejde med at arrangere/planlægge/hjælpe i forhold til nogle af de gode fester, som afholdes hvert år i Beboernes Hus. Hvis du kunne være interesseret, så meld gerne ud på mail ”Temagruppe Beboerhusfester”, så modtager du mail, når vi er klar til opstart.

Vel mødt!  Husk at du bestemmer selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.