Generalforsamling 14. marts kl. 19 og Forårskoncert 16. marts kl. 19.30

Generalforsamling 14. marts kl. 19 - Debat om beboerhuset, kvarteret og fremtiden.
Forårskoncert 16. marts kl. 19.30, oplev alle husets bands live, gratis entre!