Frivillig i Øgadernes Beboerforening/Beboernes Hus

Kære frivillige

Du har på et tidspunkt meldt dig som frivillig i Øgadernes Beboerforening/Beboernes Hus. Først og fremmest tak for det!

Vi er i gang med et projekt, hvor vi undersøger, hvordan vi i højere grad kan få inddraget frivillige i arbejdet. Vi starter med at skrive til alle på frivillige-listen for at spørge:

  • Ønsker du stadig at være aktiv?
  • Er du mest til ad hoc praktiske opgaver (det kan være hjælp til stole/borde ved arrangementer, borddækning, opvask, oprydning, kaffe eller bar-tjans, køkken-hjælper, omdeling af programmer og meget andet)?
  • Er du mest til frivilligt arbejde i tema-grupper (det kan være i forhold til løbende arrangementer, Mandagsbanden, grønne aktiviteter mv. Der er en oversigt på vej)?

Vi vil meget gerne høre fra dig. Hvis vi ikke hører, så antager vi, at du stadig er aktiv.

Vi iværksætter herefter snarest en månedlig mail, hvor vi oplyser om de frivillige-aktiviteter, som der er behov for i kommende måned. Dette vil primært være løbende praktiske opgaver. Bemærk, at grundet sommerferie, så kommer der snart et lille forhånds-eksempel på månedsmail men den første egentlige mail kommer start august. På sigt kommer der også oversigter over faste arbejdsgrupper/temagrupper, som man kan melde sig til på hjemmesiden.

Vi glæder os meget til forhåbentlig at forny bekendtskab og til at vi mødes i samarbejde om aktiviteter og forbedringer i vores skønne Øgader og vores skønne Beboernes Hus.

Mange hilsener

Viviane og Vibeke

Pva bestyrelsen

Endnu en test – med spørgsmål

Hej Michael

Hvis frivillige svarer på dette indlæg – hvor går svar så hen? Er det kun dig, der kan se dem?

Mange hilsener, Viviane og Vibeke

TEST IGEN

Hej Micahel – hermed endnu en test

Mange hilsener, Viviane og Vibeke