FRIVILLIGEAKTIVITETER NOVEMBER

Tak til alle, som meldte sig til frivillige-opgaver i oktober. Vi gør nu klar til november og håber, I har tid og lyst til at være med.

Vi søger frivillige til følgende i november

03.11.                 Lanternefest (kl 16 – 19) – Her skal dekoreres lanterner af syltetøjsglas, der er optog og musik. OG der sluttes af med fællesspisning med suppe og risengrød. Der skal stilles op i salen inden og gøres klar til spisning mv.

Har du tid/lyst til at give en hånd med, så meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 03.11’ Du får en tilbagemelding om tidspunkt og kontakt.

09.11.                 Fællesspisning. Der er allerede nedsat et madhold. Men hvis nogen vil hjælpe med borddækning, opvask, kaffebrygning, oprydning mv – så meld dig endelig.  

Har du tid/lyst til at give en hånd med, så meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 09.11.’ Du får en tilbagemelding om tidspunkt og kontakt.

23.11.                Forjulsbanko. Endnu et superhyggeligt arrangement. Her skal stilles borde op, brygges kaffe, gøres klar med præmier, stilles bar op (og måske er der også brug for en til at stå i baren)

Meld dig via mail og skriv ’frivillig. 23.11.’ – hvis der er noget bestemt, du gerne vil, så skriv lige det på også. Du får en tilbagemelding mht tidspunkt, hvor og kontakt.

Forvarsel:

02/03.12.          Julemarked. Måske du kunne tænke dig at være frivillig i forbindelse med afvikling af julemarked. Skriv gerne mail ”frivillig julemarked” allerede nu, hvis du vil hjælpe.

TEMA-GRUPPE:

Der er løbende mulighed for at tilknytte sig som frivillig til bestemte tema-grupper. Vi søger stadig til  ”Grønne Øgader”.  Vær med, når vi laver blomsterstole, plantedage, arbejder for mere grønt i gaderne, ved facaderne – i det hele taget ”Grønne Øgader”.

Har det din interesse? Så meld tilbage via mail og skriv ’Grønne Øgader frivillig”. Så får du en tilbagemelding om kontakt og planer. Man melder sig ikke til faste aktiviteter eller tidspunkter men bliver løbende kontaktet. Dog vil der være enkelte møder, hvor vi samles for at planlægge.

Vel mødt!  Husk at du bestemmer selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.

Frivillige-aktiviteter oktober 2023

Tak til alle, som meldte sig til frivillige-opgaver i september. Nu er vi klar til oktober.

Vi søger frivillige til følgende i oktober

12.10.                 Fællesspisning. Der er allerede nedsat et madhold. Men hvis nogen har lyst til at give en hånd med borddækning, opvask, kaffebrygning, oprydning mv – så meld dig endelig.  

Har du tid/lyst til at give en hånd med, så meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 12.10.’ Du får en tilbagemelding om tidspunkt og kontakt.

22.10.                Kvartersvandring. Efter kvartersvandring mødes alle i Beboernes Hus til kaffe og kage. Vil du hjælpe med at stille borde op? Brygge kaffe? Give en kage? Oprydning? Vi hører gerne fra dig.

Meld dig via mail og skriv ’kvartersvandring d. 22.10.’ – hvis der er noget bestemt, du gerne vil, så skriv lige det på også. Du får en tilbagemelding mht tidspunkt, hvor og kontakt. Hvis du gerne vil lave/medbringe en kage, så nævn også lige det.

26.10.                Forfatteraften – Her skal der stilles stole op, laves noget kaffe, ryddes op.

Har du tid/lyst til at give en hånd med, så vi kan afholde endnu en spændende forfatteraften? Så meld dig via mail og skriv ’forfatteraften d. 26.10.’. Du får en tilbagemelding om kontakt.

Forvarsel:

09.11.                Fællesspisning. Kunne du tænke dig at være på madhold? Så meld tilbage inden 12. oktober, hvor madhold sammensættes.

Hvis du kunne tænke dig at komme på madhold, så skriv ’madhold d. 09.11.’ Du får tilbagemelding om madhold og formøde.

TEMA-GRUPPE:

Der er løbende mulighed for at tilknytte sig som frivillig til bestemte tema-grupper. Vi lægger ud med ”Grønne Øgader”.  Vær med, når vi laver blomsterstole, plantedage, arbejder for mere grønt i gaderne, ved facaderne – i det hele taget ”Grønne Øgader”.

Har det din interesse? Så meld tilbage via mail og skriv ’Grønne Øgader frivillig”. Så får du en tilbagemelding om kontakt og planer. Man melder sig ikke til faste aktiviteter eller tidspunkter men bliver løbende kontaktet. Dog vil der være enkelte møder, hvor vi samles for at planlægge.

Vel mødt!  Husk at du bestemmer selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.

Mulighed for frivillige-aktiviteter i september

Kære frivillige

Tak til alle, som meldte sig til frivillige-opgaver i august. Nu er vi klar til september.

Vi søger frivillige til følgende i september

07.09.                 Fællesspisning.

Madhold kunne godt bruge lidt flere på holdet – en godt og rutineret madhold. Du kommer i godt selskab! Og skulle der være nogen, som vil give en hånd med med borde, opvask, oprydning – så hører vi gerne!

Kan du træde til på madholdet, så meld dig via mail og skriv ”madhold 07.09”. Du får besked om kontakt og hvornår madhold mødes.

Har du tid/lyst til at give en hånd med, så meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 07.09.’ Du får en tilbagemelding om tidspunkt og kontakt.

16.09.                Loppemarked.

 • Opstilling
 • Oprydning
 • Kaffe og lign. – både i køkken og i bod

Meld dig via mail og skriv ’loppemarked d. 16.09’ – hvis der er noget bestemt, du gerne vil, så skriv lige det på også. Du får en tilbagemelding mht tidspunkt, hvor og kontakt.

17.09                  Havedag

Starter kl 10. Der er fælles frokost for deltagere i havedag kl 13. Havedag slutter kl 15.

Har du tid/lyst til at give en hånd med, så området omkring Beboernes Hus vedbliver at være en skøn oase for alle? Så meld dig via mail og skriv ’havedag d. 17.09’. Du får en tilbagemelding om kontakt. Bemærk: du kan også bare møde op på dagen!

28.09                  Fællesspisning.

Kunne du tænke dig at være på madhold? Eller give en hånd med mht borde, opvask, oprydning mv. Så meld endelig ud. Mht madhold vil vi gerne have din tilmelding senest d. 07.09, hvor madholdet sammensættes.

Har du tid/lyst, så meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 28.09.’ Du får en tilbagemelding om tidspunkt og kontakt.

Hvis du kunne tænke dig at komme på madhold, så skriv ’madhold d. 28.09.’ Du får tilbagemelding om madhold og formøde.

TEMA-GRUPPE:

Vi har annonceret, at der løbende bliver mulighed for at tilknytte sig som frivillig til bestemte tema-grupper. Vi lægger ud med ”Grønne Øgader”.  Vær med, når vi laver blomsterstole, plantedage, arbejder for mere grønt i gaderne, ved facaderne – i det hele taget ”Grønne Øgader”.

Har det din interesse? Så meld tilbage via mail og skriv ’Grønne Øgader frivillig”. Så får du en tilbagemelding om kontakt og planer. Man melder sig ikke til faste aktiviteter eller tidspunkter men bliver løbende kontaktet. Dog vil der være enkelte møder, hvor vi samles for at planlægge.

Vel mødt!  Husk at du bestemmer selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.

Mange hilsener

Viviane og Vibeke

Pva bestyrelsen

FRIVILLIGE AKTIVITETER I AUGUST 2023

Kære frivillige

Så blev det tid for den første af de månedsmails, vi fremover udsender. Normalt vil de komme slut måned før, men pga ferie kommer august måneds frivillige-muligheder først her i august. Dog varslede vi i juni måned, så vi håber, der er flere, der har både lyst og mulighed.

Vi søger frivillige til følgende i august (og bemærk, at årets Sommerfest også er 50-års jubilæumsfest!):

18.08.                 Opstilling og klargøring til Sommerfesten v. Beboernes Hus. Der skal rejses telte mv. Start  omkring kl 16.

Har du tid/lyst, så meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 18.08’. Der er erfarne Sommerfestarrangører tilstede på dagen til at guide.

19.08.                Sommerfesten.

 • Opstilling og oprydning – morgenmadsbord i Sjællandsgade
 • Forberedelse morgenmad (dvs lave kaffe og smøre rundstykker)
 • Stå i boder (feks 1 time), der er kage/kaffebod, pølsebod, bar, aktivitetsboder (børn), infobod mv.
 • Borddækning til middagen
 • Køkkentjans (forberedelse middag, opvask mv)

Har du mulighed for at bruge lidt tid sammen med andre Øgadebeboere d. 19.08 ved Beboernes Hus? Du vil være i godt selskab! Meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 19.08’ – hvis der er noget bestemt, du gerne vil, så skriv lige det på også. Ligeledes, hvis der er nogle bestemte tider på dagen, hvor det passer bedst. Du får en tilbagemelding mht tidspunkt, hvor og kontakt.

20.08                  Sommerfesten – oprydning. Telte skal pakkes sammen, oprydning i salen mv. Start kl 11.

                             Har du tid/lyst, så meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 20.08’.

August               Omdeling af Beboerhusets Efterårsprogram.

 • Efterårsprogram skal uddeles i Øgaderne – her er brug for frivillige til at gå en tur med en stak programmer og levere i brevkasser og opgange.

Har du lyst til en gåtur i en af Øgaderne? Meld dig – evt skriv, hvis du har en favoritgade til gåtur. Du får besked tilbage, så snart Efterårsprogram er færdigtrykt mht afhentning samt rute.

Vel mødt!

Husk at selvom der fremover kommer en aktivitetsliste en gang om måneden, så bestemmer du selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.

Mange hilsener

Viviane og Vibeke

Pva bestyrelsen

KOMMENDE FRIVILLIGE-AKTIVITETER I BEBOERNES HUS / BEBOERFORENINGEN

Kære Frivillige

Vi sendte for nylig en mail rundt for at takke for, at du har meldt dig som frivillig, for at høre om du stadig er interesseret og for at varsle, at vi fremover kommer til at udsende en månedlig aktivitetsliste med datoer og begivenheder/opgaver, hvor der er brug for frivillige. Heldigvis positive tilbagemeldinger. Tak for det!

Flere af jer har også givet udtryk for, at I måske gerne vil kobles på en tema-gruppe og indgå i et frivilligesamarbejde på den måde. Vi kommer til at lave en liste over de muligheder, der findes. Vi vil sende listen ud med den månedlige aktivitetsliste. Tema-grupper vil også komme på hjemmesiden. Vi er dog ikke helt klar med den endnu. Bemærk også, at der løbende kan opstå tema-grupper.

Eftersom der i juli måned er sommerferielukket i Beboerhuset, så sender vi den første egentlige månedlige aktivitetsliste i start august.

Vi vil dog lige varsle, at der bliver brug for frivillige i august til

18.08.                 Opstilling og klargøring til Sommerfesten    

19.08.                Sommerfesten. Afvikling. Der er en mængde forskelligartede opgaver i løbet af både dag og aften. Der kommer detaljer i august.

20.08                  Sommerfesten – oprydning.

Aug                     Omdeling af Beboerhusets Efterårsprogram.

Sæt kryds i kalender. Du behøver ikke melde ud endnu – der kommer en aktivitetsliste start august, hvor man kan tilmelde sig. Husk at selvom der fremover kommer en aktivitetsliste en gang om måneden, så bestemmer du selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.

Rigtig god sommer!

Mange hilsener

Viviane og Vibeke

Pva bestyrelsen

Frivillig i Øgadernes Beboerforening/Beboernes Hus

Kære frivillige

Du har på et tidspunkt meldt dig som frivillig i Øgadernes Beboerforening/Beboernes Hus. Først og fremmest tak for det!

Vi er i gang med et projekt, hvor vi undersøger, hvordan vi i højere grad kan få inddraget frivillige i arbejdet. Vi starter med at skrive til alle på frivillige-listen for at spørge:

 • Ønsker du stadig at være aktiv?
 • Er du mest til ad hoc praktiske opgaver (det kan være hjælp til stole/borde ved arrangementer, borddækning, opvask, oprydning, kaffe eller bar-tjans, køkken-hjælper, omdeling af programmer og meget andet)?
 • Er du mest til frivilligt arbejde i tema-grupper (det kan være i forhold til løbende arrangementer, Mandagsbanden, grønne aktiviteter mv. Der er en oversigt på vej)?

Vi vil meget gerne høre fra dig. Hvis vi ikke hører, så antager vi, at du stadig er aktiv.

Vi iværksætter herefter snarest en månedlig mail, hvor vi oplyser om de frivillige-aktiviteter, som der er behov for i kommende måned. Dette vil primært være løbende praktiske opgaver. Bemærk, at grundet sommerferie, så kommer der snart et lille forhånds-eksempel på månedsmail men den første egentlige mail kommer start august. På sigt kommer der også oversigter over faste arbejdsgrupper/temagrupper, som man kan melde sig til på hjemmesiden.

Vi glæder os meget til forhåbentlig at forny bekendtskab og til at vi mødes i samarbejde om aktiviteter og forbedringer i vores skønne Øgader og vores skønne Beboernes Hus.

Mange hilsener

Viviane og Vibeke

Pva bestyrelsen

Endnu en test – med spørgsmål

Hej Michael

Hvis frivillige svarer på dette indlæg – hvor går svar så hen? Er det kun dig, der kan se dem?

Mange hilsener, Viviane og Vibeke

TEST IGEN

Hej Micahel – hermed endnu en test

Mange hilsener, Viviane og Vibeke

Sommerfest formøde

Der afholdes formøde til Beboerhusets årlige sommerfest mandag d. 20. juni kl. 19:00 i Beboerhuset. Her vil vi tage hul på planlægningen af sommerfesten 2022, som er Beboerhusets største tilbagevendende begivenhed.

Vi har brug for frivillige kræfter både før, under og efter festen. Hvis du har tid og lyst til at hjælpe med opstilling inden festen, passe en bod på selve dagen, eller give en hånd med oprydning dagen derpå, så duk op til formøde d. 20. juni kl. 19:00 i Beboerhuset.

Der vil blive afholdt et opfølgende formøde mandag d. 15. august. Selve sommerfesten afholdes lørdag d. 20. august.

Vil du gerne tilbyde din hjælp, men er forhindret i at deltage i formøde? Så kan du besvare denne mail og tilkendegive din interesse – så hører du fra os.