Frivillig i Øgadernes Beboerforening/Beboernes Hus

Kære frivillige

Du har på et tidspunkt meldt dig som frivillig i Øgadernes Beboerforening/Beboernes Hus. Først og fremmest tak for det!

Vi er i gang med et projekt, hvor vi undersøger, hvordan vi i højere grad kan få inddraget frivillige i arbejdet. Vi starter med at skrive til alle på frivillige-listen for at spørge:

  • Ønsker du stadig at være aktiv?
  • Er du mest til ad hoc praktiske opgaver (det kan være hjælp til stole/borde ved arrangementer, borddækning, opvask, oprydning, kaffe eller bar-tjans, køkken-hjælper, omdeling af programmer og meget andet)?
  • Er du mest til frivilligt arbejde i tema-grupper (det kan være i forhold til løbende arrangementer, Mandagsbanden, grønne aktiviteter mv. Der er en oversigt på vej)?

Vi vil meget gerne høre fra dig. Hvis vi ikke hører, så antager vi, at du stadig er aktiv.

Vi iværksætter herefter snarest en månedlig mail, hvor vi oplyser om de frivillige-aktiviteter, som der er behov for i kommende måned. Dette vil primært være løbende praktiske opgaver. Bemærk, at grundet sommerferie, så kommer der snart et lille forhånds-eksempel på månedsmail men den første egentlige mail kommer start august. På sigt kommer der også oversigter over faste arbejdsgrupper/temagrupper, som man kan melde sig til på hjemmesiden.

Vi glæder os meget til forhåbentlig at forny bekendtskab og til at vi mødes i samarbejde om aktiviteter og forbedringer i vores skønne Øgader og vores skønne Beboernes Hus.

Mange hilsener

Viviane og Vibeke

Pva bestyrelsen

Endnu en test – med spørgsmål

Hej Michael

Hvis frivillige svarer på dette indlæg – hvor går svar så hen? Er det kun dig, der kan se dem?

Mange hilsener, Viviane og Vibeke

TEST IGEN

Hej Micahel – hermed endnu en test

Mange hilsener, Viviane og Vibeke

Sommerfest formøde

Der afholdes formøde til Beboerhusets årlige sommerfest mandag d. 20. juni kl. 19:00 i Beboerhuset. Her vil vi tage hul på planlægningen af sommerfesten 2022, som er Beboerhusets største tilbagevendende begivenhed.

Vi har brug for frivillige kræfter både før, under og efter festen. Hvis du har tid og lyst til at hjælpe med opstilling inden festen, passe en bod på selve dagen, eller give en hånd med oprydning dagen derpå, så duk op til formøde d. 20. juni kl. 19:00 i Beboerhuset.

Der vil blive afholdt et opfølgende formøde mandag d. 15. august. Selve sommerfesten afholdes lørdag d. 20. august.

Vil du gerne tilbyde din hjælp, men er forhindret i at deltage i formøde? Så kan du besvare denne mail og tilkendegive din interesse – så hører du fra os.

Frivillig til julemarked

Det er snart tid til vores julemarked, 4.-5. december kl. 11-17, og vi kunne godt bruge lidt hjælp fra vores gruppe af frivillige. Din hjælp bliver at gå til hånde i køkkenet, baren eller andet. Hvis der er nogle af opgaverne du ikke har lyst til skal vi nok finde noget andet til dig.

Vi har valgt at dele dagene op i fire blokke. Lørdag formiddag, lørdag eftermiddag, søndag formiddag og søndag eftermiddag.

Vi har mest brug for hjælp lørdag eftermiddag og søndag formiddag, men al hjælp er dejligt.

Så vi håber at nogle af jer vil hjælpe til i nogle timer. Send en mail til: beboerneshus@gmail.com og skriv hvornår du kan hjælpe til.

Og hvis du ikke kan hjælpe til denne gang, så håber vi at vi ser dig som besøgende til vores fine julemarked.

M.v.h.

Beboerneshus

Omdeling af forårsprogram

Vi håber at kunne invitere Beboerhusets frivillige til infomøde, når der igen er udsigter til at kunne mødes. Mens vi venter på, at det sker, venter vi samtidig på, at tryksværten fra forårsprogrammet 2021 tørrer, for der er nemlig landet en ordentlig stak programmer i Beboerhuset.

Hvis du trænger til lidt frisk luft, er du meget velkommen til at tage del i husstandsomdelingen af forårsprogrammet 2021. Kig forbi Beboerhuset torsdag d. 4. februar mellem kl. 16-18, hvor du kan melde dig på en rute og få udleveret programmer. Selve omdelingen skal gerne være klaret ultimo uge 6 (senest d. 14. februar).

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Bente, tlf. nr. 25366444.