Simon Peter digt 06-06-2024

hej med jer alle sammen

det er sidste fællesspisning nu.

men kun op til sommeren

ikke dén sidste

ever.ever.

hvis vi vil det..

det varme liv.

for al min og din kærligheds skyld.

er vi her.

og dét er det jeg siger.

sig er det sommer.

både hid og der.

og der grønnes.

damerne OG herrerne

ér smukke som ikke set før

hvertfald  ikke iår.

det er dog  muligt at de har været kønne hele året.?

dét skal jég ikke udelukke.

mig sidst af alle,.

mig der har haft snuden i sporet og ikke set nok op.

dét vil jeg gerne beklage,

her og nu.

at ikke anerkende den åbenbare skønhed.

der blomstrer. tilsyneladende over alt.

er en misædergerning.

hvertfald en fejl.

og mens jeg er ved det.

så må jeg insistere på at i kigger jer omkring. der er folk lige ved siden af jer.

det ved i godt og

se de ér smukke.

deder mennesker.

mennesker generelt

(selvfølgelig ér katten knud det allersmukkeste af alle væsener

det kan ikke siges tydeligt nok.

men nu er han jo også min lille ven

så jeg ér forudindtaget.)

det  ér en sommer som ingen anden

dét siger  vi ,og de ,godt nok hver sommer.

men iår ér helt speciel.

det er den sommer hvor du møder hende el ham el dem

og falder fuldstændigt og ubeskriveligt

for vedkommende

 og  hvis dét ikke er vedkommende for os alle så ved jeg ikke hvad der er.

jeg  er vist også faldet med et brag.

jég  er faldet for vita.

hendeder der ér allevegne

og som kan det hele.

livet/ hun  i sig er ikke noget man kan foragte.

allerhøjest undre sig over.

og more sig over og i.

danse og hygge.

liv og glæde og hygge derudad.

nyd desserten og hinandens selskab

det  ér tilbagevendende

 og det er evigt

 men det er også væk.

 på  mindre end et splitsekund  er det der og så er det væk.

tak for denne aften og denne omgang mad med indlagt hygge og højt til loftet -samexistens

her.

vi ses til aug.

dét ved jeg at du gerne vil.

Simon Peters digt – tale til huset. 2.1

god aften til dig, og dig, og jer alle. 

noget om frihed. 

den sunde slags 

noget OM dét, der adskiller os fra de andre arter. de der love.det der sociale. 

de der regler vi har vedtaget. 

os. mennesket. 

til det er der at det sige AT: 

det er så fint, at vi kan gøre hvad vi vil 

denne verden rummer så meget. 

dér faldbydes der alle de der muligheder for at udfolde sig  

MEN .. desværre også for at .udarte. 

er dét det vi vil?.. 

gå 11100 %ind i det der personlige rum 

og at skeje ud?.der. 

er dét virkelig det vi vil?gå amok ? 

jeg ér til frihed.

og det ér et løfte ,at jeg ikke vakler.  

og ikke viger tilbage.’ 

for at yde bistand. 

og støtte.  

til det FRIE liv. 

dette liv. her 

der er så meget at sige om det. 

og det er alt sammen så fint.  

Det er så fint ,at vi kan gøre hvad vi vil. 

alene. 

man kunne stoppe der  

og ikke sige mere.  

Men det gør jeg ikke.så. 

det er såre enkelt. 

hjertet banker ikke, og banker ikke for os alle. hvis vi kun ser os selv 

og går så hen til  

den der absolut personlige frihed. 

via  

trafik…den rent konkrete. 

dér hvor vi kører over for rødt. BIG TIME

faktisk fuldstændigt uforsvarligt 

i krydsene  

både på ringvejen  

der 

men  

også imellem os. 

derinde i det delte liv,  

hvor vi også kører over for rødt . 

dér ér der altså også færdselsregler 

grænser for personlig adfærd. 

det er der hvert fald på papiret. 

de burde overholdes. 

ikke? 

og det er dér, at jeg som alm. person,.der ikke vakler. må overveje om 

jeg kan støtte dig i at udøve din frihed.din trafik når den er skadelig for andre. om vores/ 

om mit ansvar kan udvides til at fratage dig dit  hvert fald i den form du udøver den.

jeg kan ikke være ansvarlig når jeg lader din frihed og den der maniske jagt på dén, gå ud over andre andres frihed. 

så. 

vi skal alle sammen være her. 

og der ér plads til dig. 

og der ér plads til mig,og til os alle. 

her. 

det står os frit for. 

du er fri og du kan det du vil. 

alt det hele faktisk. 

men.  

kunne vi ikke godt genforhandle..deder regler 

og prøve at ikke fylde mere i vores frihed end sundt ér?

Referat fra generalforsamling 14. marts 2024

Ordinær generalforsamling i Beboerforeningen for Øgadekvarteret

Tid: Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 19

Sted: Beboernes Hus, Livøsmøgen 40, 8000 Aarhus C

Antal til stede: 44 medlemmer + Hans- Jørgen Jensen-Wettlaufer, Bogføringen Ydun

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og rererent
 2. Beretning
 3. Regnskab 2023 + budget 2024
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg: Vibeke Skjøttgaard og Jeppe Guldager
 7. Valg af mindst tre suppleanter
 8. Valg af kritisk revisor
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Evt

Jeppe Guldager bød velkommen i egenskab af formand

Ad 1)

Vibeke Skjøttgaard blev valgt til dirigent og Poul Gregersen til referent.

Vibeke konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Ad 2)

Bestyrelsesmedlem Thomas Kruse gennemgik aktiviteterne i det forløbne år ved hjælp af de plakater, der havde annonceret aktiviteterne. Han kunne konstatere, at foreningen havde været særdeles aktiv, idet der havde været afholdt mere en 40 arrangementer i løbet af året: fællesspisninger, forfatteraftner, kvartersvandringer, havedage, musikaftner, loppemarkeder, sommerfest, Skt.Hansaften, børnekunstuge, lanternefest, julemarked og –banko, introaftner for udlændinge, vinsmagning og ikke mindst udarbejdelsen af en bog til markering af foreningens 50 års fødselsdag.

Formand Jeppe gennemgik i forlængelse af Thomas’ beretning foreningens struktur og arbejdsgrupper. De nuværende bestyrelsesmedlemmer præsenteredes og arbejdsgrupperne blev gennemgået, i vilkårlig rækkefølge, lokaleudlejning, økonomi, IT, kommunikation (plakater, nyhedsbreve, hjemmeside, halvårs programfoldere mm), ladcykler, mandagsbande (vedligehold af huset og udendørsarealer), byggebande, Nøddelundsgruppe (udvikling af Nøddelunden som grøn oase og aktivitetsområde) ”grønne øgader” (trafikregulering og udvikling af ”grønne” tiltag i kvarteret). Særskilt fremhævede han ansættelsen af Michael Sølvstad som deltids ”husmand”, hvilket giver øgede muligheder for aktiviteter i dagtimerne.

Beretningen blev velvilligt modtaget af forsamlingen. Alle var meget tilfredse med aktivitetsniveauet.

Ad 3)

Foreningens kasserer, Bente Gregersen gennemgik regnskabet for 2023, som viste et solidt overskud i overensstemmelse med budgettet. Regnskab var gennemgået og godkendt af revisorerne. Det blev på denne baggrund godkendt af forsamlingen-

Hun gennemgik endvidere budget for 2024, som også blev godkendt.

Ad 4) På baggrund af regnskaberne besluttede forsamlingen at fastholde kontingentet på 100 kr. årligt.

Ad 5) Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 6) Vibeke Skjøttgaard og Jeppe Guldager blev genvalgt med akklamation.

Bestyrelsen består således af, Jeppe Guldager, Vibeke Skjøttgaard, Jonna Nielsen, Allan Jensen og Bente Gregersen.

Ad 7) Mogens Fiil, Thomas Kruse, Dorthe Wolff, Lisbeth Pilegaard, Ina Hansen, Gunnar Petersen, Anni Matthiesen, Michael Sølvstad, Simon Peter Bendsen og Marianne Glien valgtes som suppleanter for ét år.

Ad 8) På valg Ib Andersen, som blev genvalgt.

Ad 9) Marianne Glien blev genvalgt

Ad 10) Der udspandt sig diskussion om installering af solceller på taget af Beboerhuset. Det blev nævnt, at den nuværende lovgivning spænder ben for sådanne tiltag for nærværende. Der var dog almindelig enighed om, at der skulle arbejdes videre med projektet.

Flere rejste den kendte problematik omkring aktivisternes høje gennemsnitsalder, og der blev diskuteret forskellige muligheder til fremme af et generationsskifte.

Rekrutteringsfelter kunne være fællesspisninger og salsa-aftnerne, hvor huset myldrer af unge. Der blev efterlyst flere arrangementer målrettet mod de unge, f.eks. MGP-aften. Forsamlingen opfordrede til, at man hver især skulle kontakte de unge, man har i sin omgangskreds. Der blev også nævnt, at man skulle opprioritere arrangementer, der henvender sig direkte til børnefamilier.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Dirigent: Vibeke Skjøttgaard                                         Referent: Poul Gregersen

Kan hentes som Microsoft Word fil ved at klikke her: Hent referat

Simon Peters digte

Nedenfor er teksterne til Simon Peters fantastiske digte, de stammer fra vores fællesspisninger. Hvor Simon Peter de sidste par gange selv har læst dem op.
Flere deltagere ville gerne have digtene på tekst. Så her er de!


Om det der fællesskab.

et andet godt gl udtryk ér:
den sidder lige i skabet..

der er vel en 600 kvm have der ude.ved huset.?
det er et godt område.
og dér kan man lege .tale. flirte og drikke øl. mm’¨
deeeeeeeeeeeet kan man også alle mulige andre steder ,men hey.:- )
jeg ér lokalpatriot.

der er en masse grønt at sidde på. bla.
og dér er der også en lille omgang brædder .og lægter
med maling og søm.bla.
dét kaldes for fællesskabet.
det tjener et formål.
lige som I og jeg gør.

og det skab har været der i mange år efterhånden
der har været en del ting i det. efterhånden.
der ryger lidt ind, og der ryger lidt ud
nogengange helt væk.
sådan er det med en samling brædder, og dét hejs.
og sådan er det med ting og sager . folk og fæ.
og det ér altsammen en udtryk for bevægelse.
vi går frem ,og vi går tilbage.
vi tager, og vi giver.

det er altsammen fællesskabet.
og det er -med en nyere udtryk? : bare SÅ fint.
og det kunne være enden på det .

men jeg vil ikke stoppe der.

jeg vil tale om fælleslivet.
det liv vi lever lige nu og her . og på vej hjem, el ud.
det er dig ,og det er mig.
her.
hvis godt naboskab ikke fandtes ,så skulle det opfindes .lige nu.
og hvis en hjælpende hånd ikke var der ,så skulle den skabes.bygges.
og hvis ikke ,at man kan høre at hjertet banker, så er der grund til at løbe henimod hinanden
og favne.hinanden.
for at mærke det.
række ud .og være ved.

i det her liv her . livøsmøgen …århus ..
europa.. mælkevejen..universet..
ér vi alene? det er vi måske . men vi ér også hér.
der er alle deder folk rundt om en.
og det ér ikke bare carpe diem.
.det ér nok snarere et GRIB ALT.

prøv at lægge mærke til de der omgiver dig,
og prøv at lægge mærke til dem,. og se det de gør
og læg mærke til ,at det ér nøjagtigt det samme du er.som du gør.
på din lidt egenagtige måde. men.
de der er ved siden af dig,
er de samme som dig.
mennesker ..
fælles.
vi er ens
sammen.

vi er I live
vi ÈR livet.
sammen
lige her.og alle andre steder også.
tilllykke med det.

det sad måske lige i skabet.?

tak for din tid.


At livet er

til dig C

c som cecilie.
se på det.
det hele.

hmmm…
livet er ikke partshaver ,og udtrykker ikke andet end det det ér
og livet tager ikke stilling
og livet er ikke . andet end det det er.
der.
det vi er i det .
idet..

der ikke er opgjort noget.
ikke på hverken forlods ,el bagsmæk.

og der ér ikke mulighed for at skyde livet noget i skoene .
el prøve at verfe det væk.’
det reagerer ikke på pression
bliver heller ikke sur ,el ked af det ,når vi.
arten homo sapiens prøver på det
livet bærer ikke nag og er aldrig i skidt humør. ‘
el noget andet
vi er dét.
så længe vi er og så længe vi kan.
dette er os forundt.
at leve.
her.

livet spiller ikke fordækte spil.
og er ikke en løgner
og man kan ikke blive snydt af livet
men ???
nogengange kan man godt rende i folk der virker somom de lige er snydt ud af næsen på livet.
de ér meget livlige.

livet er aldrig unfair.
men. der er heller ikke småmønter fra himmelen
der daler ikke ting ned
det er ikke en gavebod.

der er ikke opgjort noget.
ikke på hverken forlods ,el bagsmæk.

det er uden malice.
livet.
og det er ikke bittert.
og det er ikke ufortjent.
der er ikke nogen handel involveret der.
det er ikke et tilbud.
men kun det det er.. fra den ene ende
til starten på den næste..
i en evighed .
sanset og suget ind

det ér det det det er.
et liv.
ét liv.
se det.c.
se det blomstre og c. ..se, at det gør det.
det.
og intet andet.


At sidde på lårene af hinanden

der findes meget derude.
bla dette gode gl udtryk :
lad os nu ikke sidde lårene af hinanden

og det betyder :”at sidde lårene af hinanden?”

“tilbringe for megen tid sammen med; være meget nærgående eller påtrængende over for”
bl.a.

og det ér da også frygteligt at have alt for meget at gøre med deder FOLK..
det kan faktisk tangere
at det ér direkte farlige typer ,at have noget at gøre med ;- )

jeg mener.
dé er ikke forudsigelige.deder folk.
dé er jo ikke til ,at hverken regne med ,el regne ud.’
de er jo ikke pålidelige.
der er ikke noget 0/1-regnskab der.
og de ér ikke til at styre på en ½ tønde land
hvis dét kan gøre det.
de gør det de vil.
når det passer dem.
man kan aldrig 234567895&¤% vide hvad de vil sige el gøre. og hvor de er og hvor de har været og da slet ikke hvor de er på vej hen
skræmende ..
det mest ufattelige ved det ér …at de faktisk kunne være på vej det samme sted som du og jeg.
ér det ikke en frygtelig tanke.?
og det er da frygteligt.
at de potentielt set ér nogle ok væsener?
at de ér( ja undskyld mange gange ) måske både søde og rare og dejlige.
at der kan komme noget ret godt ud af at tale med dem.
være tæt på dem
og nærme sig dem
se. dét er virkeligt frygteligt.
al denne dejlige væren godt tilpas i nærheden af kulstofforbindelser man faktisk kan kommunikere ,og kværulere ,og måske kramme mm med?

……………..fremfor det med at have at gøre med absolut forudsigelige og fornuftsbaserede indretninger såsom printere .opvaskemaskiner mm………..
nej tak.?

jo tak!!.ja.! hellere en maskine.
en automat.en printer mm.
den skal bare smøres og oplades .ses til og ikke mere.
(en pc vil aldrig spørge dig om i ikke skulle snuppe en godnat øl.
ej vel?)
( hvis den gør det. så ring til mig og / el lad dig indlægge…) 🙂
og vil aldrig komme tættere på end som så.
som dens styresystem tillader.
ok. ?

el?
er det måske ikke snarere sån at det ér det eneste saliggørende at netop sidde lårene af hinanden
og være nærgående og tæt på.
så meget som det kan lade sig gøre.
at være påtrængende. og at råbe hinanden op.
og høre hinanden på
og med.
og komme ind el ud fra kulden og gå tæt på deder folk.
og at være et menneske.
som de andre der er her.

tak for din tid.

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING I BEBOERFORENINGEN FOR ØGADEKVARTERET

TORSDAG DEN 14. MARTS 2024 KL. 19

I BEBOERNES HUS, LIVØSMØGEN 40, 8000 AARHUS C.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning
 3. Regnskab 2023 + budget 2024
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
  På valg: Vibeke Skjøttgaard & Jeppe Guldager
 7. Valg af mindst 3 suppleanter
 8. Valg af 1 kritisk revisor
 9. Valg af 1 revisorsuppleant
 10. Evt.                       

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Opskrifter og sang fra Fællesspisning 22. feb. 2024

Der var efterspørgsel på hvilke opskrifter der var blevet brugt til den dejlige mad til fællesspisningen 22. feb. 2024. Nedenfor er hvad madholdet brugte af opskrifter..

Derudover var der nogle som spurgte til hvilken sang det var som vi sang sammen. Det var “Friheden flyver”, Melodi: Leif Sylvester Petersen og tekst Erik Clausen. Sunget og gjort kendt af Eva Madsen.


STORT BRØD

Rør 1.5 vand, salt (4-5 spiseske), 1 pk gær og 2 kg hvedemel sammen i en STOR skål. Læg fugtigt viskestykke over.

Lad hvile 2 timer

Rør rundt i dejen med en ske,

Hvile 2 timer mere.

Hæld dejen ud på bagepapir i en bradepande

Lad hvile mens du varmer ovnen op til maks varme, uden blæser.

Sæt bradepande i ovn. Efter 15-20 minutter – når brødet ser ud som om det er ved at brænde på! (det skal være brunt og gerne pletvis sort), skruer du ned til 150 gr. (det bliver ikke mørkere herefter).

Bag færdig 25-35 minutter – det skal lyde hult når du banker i bunden. Køle af på rist.

Vent med at skære til det er afkølet.

Tips: Jeg har prøvet med groft mel og andre slags mel – men det fungerer bedst med hvedemel, af god kvalitet. Men fint at komme fx sesamfrø i – der skal mange til for at det giver mening!

 De 2 + 2 timer kan godt være mere (dog ikke natten over)…. Men IKKE mindre! Brødet holder i flere dage, og er godt ristet også på 3-4 dagen.

Man kan selvfølgelig lave halv eller kvart portion, eller bruge grundopskrifter til at lave rigtig god bolledej.

God fornøjelse,

Michael L.


Opskrift på ovnbagt Torskefisk i fad

Man kan bruge torsk, kuller, lyssej el mørksej. Torsk er den mest faste, mørksej den mest løse i kødet

Vi brugte mørksej, det er den billigste torskefisk

Opskrift til ca. 800 gram fisk

1 bdt. Forårsløg – skæres i stykker på ca. 1 ½ cm

½ fennikel

6-8 grønne asparges (kun hvis man kan få fra Europa, det kan man ikke om vinteren!)

De skæres i 3 cm.  lange stykker

(I stedet for asparges el. sammen med kan bruges en pore i skiver, og man kan bruge brocoli fx)

5 fed hvidløg – tynde skiver

1 -2 skalotteløg – i tern el. skiver, som man lyster, og fennikel. Når det er blødt

1 dl. Piskefløde (eller som man synes)

1 ½ dl. Hvidvin el mere

1 dl Havnens aioli (eller anden aioli)

Man tager en dyb pande:

Smelter noget smør (til middagen i beboerhuset brugte jeg olivenolie) og når det er godt varm smides de skivede hvidløg i,

Hvidløgene skal have lidt farve, så tilføjes de snittede skalotteløg og fennikel, blødgøres, asparges/broccoli skal i inden man tager panden af ilden, der tilføjes fiskebouillonpulver, evt. sød chili, og så hældes fløde på, og hvidvin. Det koger lidt op for at få smag fra grøntsagerne. Og koger lidt ind, evt. tilføj lidt maizena,

Fisken har man dryppet med lidt lime, man kan rive citronskal over (det havde jeg ikke gjort ved middagen d. 22.2.) Og salt og peber naturligvis.

Fisken lægges hel i fad (man kan også dele i portionsstykker).  Lidt smør olie i bunden.

Sovsen hældes hen over, – løft evt. lidt op i fisken, så den får lidt sovs ind under.

Bages 15-20 min. Ved 180 gr, varmluft

Tilbehør: risotto, eller brune ris.   /En god salat

Velbekomme


Pescado a la Veracruzana

Ingredienser til 6 personer

1,25 kg kuller eller mørksejfilet

½ citron eller lime

½ tsk salt

¼ tsk peber

9 dl Salsa de Jitomate

Saften af 1 appelsin

2 røde peberfrugt i strimler

1 stort løg i tynde skiver

18 pimento-fyldte oliven

2 laurbærblade

1 spsk kapers

4 stilke persille

2 grønne chili

Tænd for ovnen og sæt den på 180 grader. Dup fisken tør og gnid den grundigt over det hele med lime eller citron, hvorefter den krydres med salt og peber. Kom ca halvdelen af tomatsaucen i et ovnfast fad og læg fisken oven på saucen.

Tilsæt appelsinsaft, peberfrugt, løg, oliven, laurbærblade, kapers, persillestilke og chili og hæld resten af saucen over. Dæk fadet med aluminiumsfolie og sæt det i ovnen i 1 time.


Arroz Blanco

Ingredienser til 6-8 personer

4 spsk olie

350 g langkornede ris

9 dl vand

½ tsk salt

1 hønseboullionterning

2 stilke frisk koriander eller persille

1 mellemstort finthakket løg

2 grønne chili

1 fed hvidløg (evt spiddet på en tandstik)

Varm olien op i en tykbundet med tætsluttende låg. Tilsæt risen og svits den under stadig omrøring i 4 min. eller til risen skifter farve.

Hæld al overflødig olie fra og tilsæt vandet og de øvrige ingredienser. Læg låg på gryden og bring det hele i kog. Skru ned for varmen og lad risen koge sagte og under låg i 15 min eller de har opsuget alt vandet. Inden servering fjernes hvidløgsfed, krydderurter og chilipebre.


Salsa de Jitomate

Ingredienser til 9 dl

1 finthakket løg

2 spsk olie

2 ds flåede hakkede tomater

2 spsk koncentreret tomatpure

2 grønne chili

1 hønseboullionterning

1 nip sort peber

1 nip sukker

Lad olien bliver godt varm i en gryde og sauter det hakkede løg. Tilsæt tomater og de øvrige ingredienser og lad saucen snurre for svag varme i 15 min

Gevinstliste sommerfest 2023

Gevinster afhentes ved Beboernes Hus, Livøsmøgen 40. Man. 10-13 eller Tors. 16-18.
Tusinde tak til alle gevinstgiverne!

Lodseddel nr.Gevinst nr.Gevinst beskrivelseGevinstgiver
51En dags lejemål til fest i SalenBeboerhuset, Livøsmøgen
128GavekurvBrugsen, Vesterbro Torv
2619En VASEDIMS Studio, Guldsmedg.32
4530Gavekort: HårprodukterTwo Dressed, Norsgade 3
6037Gavekort: kr. 150I PORTEN, Sjællandsgade
726Badehåndklæde Fadølkompaniet
73142 flasker VINRema 1000, Nørre Alle
7642Badehåndklæde Fadølkompaniet
951824 ØLAnonym Købmand, Sj.g.
113262 stk MAGNUM GLASVINOBLE
1172Klipning og hårprodukt ID Hair, Norsgade
12420Gavekort: KlipningÅrhus Frisør, Vesterbro torv 7
134152 stk. CYKELLYGTERHermansen Cykler, Nr.Alle 96
1517Gavekort: KLIPNINGKlippestudio, Nørregade 30
17924Keramisk FADLokal kunstner, Karen
19831Gavekort: kr. 150,-Art by Me
201122 flasker VINRema 1000, Nørre Alle
203442 flasker VINRema 1000, Nørre Alle
21338Klipning og hårprodukt ID Hair, Norsgade
2171624 ØLAnonym Købmand, Sj.g.
22835En CYKELTRØJERask Cykler, Nørregade
23625ØL KORT (10 øl)Hjorten, Vesterbrog.2
24817Gavekort kr. 100,-Frelsens Hær Genbrug, Nr.g.
25622Gavekort: KLIPNINGTwo Dressed, Norsgade 3
26329Gavekort : Kr. 150,-Magpie Lane, Guldsmedg. 38
27810Gavekort kr. 100,-Frelsens Hær Genbrug, Nr.g.
28445Badehåndklæde Fadølkompaniet
31643Gavekort: 2 kop kaffeLøves Bog og Vin, Nr.gade
32313GavekurvBrugsen, Vesterbro Torv
33041Gavekort kr. 100,-Cafe GALLO, Nørre Alle
340924 ØLAnonym Købmand, Sj.g.
34327Gavekort: 2 menuerWOK This Way, Nørregade 36
35940MormorspejlDIMS Studio, Guldsmedg.32
4135Gavekort kr. 100,-Frelsens Hær Genbrug, Nr.g.
41439En CYKELTRØJERask Cykler, Nørregade
42733Et keramisk KAFFEKRUSDen Gl. Slagter, Vesterbrog.
44828En El-kedelHårdeHvideVarer, Nr,g,
47332BRODERIBroderi Moderne, Nr.Alle 45
475424 ØLAnonym Købmand, Sj.g.
48911Gavekort kr. 100,-Cafe GALLO, Nørre Alle
50434Klipning og hårprodukt ID Hair, Norsgade
522212 stk. SandwichesFIKAS, Nørregade
53923BRODERIBroderi Moderne, Nr.Alle 45
56236CoastersDIMS Studio, Guldsmedg.32
59032 menuerHurry Curry, Nr.g. 28

Sommerfest PRÆMIELISTE 2022

Sommerfest 2022 PRÆMIELISTE
Pr.20.08.22: Endelig UDTRÆKNING blandt 550 lodder.
GEVINSTEN KAN AFHENTES MANDAG kl. 10-12, kl. 19-20 og TORSDAG kl.16-18.
Vi siger tusinde tak til alle de venlige gevinstgivere og et stort til lykke til alle vindere!

LODseddelNr.PræmieNr.GevinstGevinstgiver
1812Kaffe i 1 månedKromosom, NørreAllè
1913Kaffe i 1 månedKromosom, NørreAllè
2931Gavekort: Klipning hos…2 Dressed, Norsgade
31362 valgfri kaffeCafè Corner, NørreAllè 78
3630Gavekort: Klipning hos…2 Dressed, Norsgade
5417Broderi SÆTBroderi Modern, NørreAllè
69514 stk. Special ØLwww.FadølsXperten.dk
109352 valgfri kaffeCafè Corner, NørreAllè 78
122372 valgfri kaffeCafè Corner, NørreAllè 78
12847Gavekort: 4stk.Kardemomme SnurrerLa Cabra Bakery, Borggade
13452En køletaskewww.FadølsXperten.dk
135501 ks. PEPSIBrødrene Original, Borgg.12B
14754Et badehåndklædewww.FadølsXperten.dk
16119God CykellygteHermandsen, Nr.Allé
162402 valgfri kaffeCafè Corner, NørreAllè 78
165222 stk CheeseburgersPlan B, Nørre Allé
173432 kopper kaffeLøve's, Nørregade
18082 fl. VINRema 1000, Nr.Alle
20744Gavekort: Kr. 400,-Dims, Guldsmedgade
209232 stk CheeseburgersPlan B, Nørre Allé
21628Gavekort: Kr. 200,-Yunik, Gl. Munkegade
2295Gavekort kr. 100,-Frelsens Hær Genbrug
25924Keramik-effektLokal Kunstner, Karen
26811VanddunkÅrhus Cykler, Nr.Allé
27992 fl. VINRema 1000, Nr.Alle
282333 fl. VinBrugsen, Vesterbro Torv
288142 fl. HårprodukterFrisør Karina Rahr, Nr.Allè
296323 fl. VinBrugsen, Vesterbro Torv
30046Gavekort: Kr. 100,-Bahmi, Nørregade 34
308202 stk CheeseburgersPlan B, Nørre Allé
32149Gavekort: Kr. 50,-Blue Fin, Borggade
32225Gavekort: Klipning og hårproduktKnold & Tot, Norsgade
33548Gavekort: Kr. 50,-Blue Fin, Borggade
336105 x ØlHjorten, Vesterbro Torv
33853Et badehåndklædewww.FadølsXperten.dk
34327Gavekort: Klipning og hårproduktKnold & Tot, Norsgade
3524Gavekort kr. 100,-Frelsens Hær Genbrug
3686Gavekort kr. 100,-Frelsens Hær Genbrug
36972 fl. VINRema 1000, Nr.Alle
3821En dags lejemål til fest i SalenBeboerhuset, Livøsmøgen
385158 bdt. GARN til sweaterFandango, Gl.Munkeg.
390422 fine fyrfadsstagerPloughman, Gl.Munkegade
40531 Kasse ØlUkendt købmand, Sj.g.
44618Broderi SÆTBroderi Modern, NørreAllè
44716Broderi SÆTBroderi Modern, NørreAllè
456212 stk CheeseburgersPlan B, Nørre Allé
462392 valgfri kaffeCafè Corner, NørreAllè 78
46745Gavekort: Kr. 100,-Dims, Guldsmedgade
500382 valgfri kaffeCafè Corner, NørreAllè 78
504292 krus med malemulighedArt by Me, Vesterbto
50834Gavekort: kr. 150,-Mag Pie Lane, Guldsmedg.
514413 valgfri kaffeCafè Corner, NørreAllè 78
52226Gavekort: Klipning og hårproduktKnold & Tot, Norsgade
52721 Kasse ØlUkendt købmand, Sj.g.

Gevinstliste sommerfest 2021

Hvis du har vundet skal du henvende dig i Beboerhuset mandage kl. 10-12 og mandage kl. 19-20 ellers torsdage kl. 16-18.
*SIDSTE CHANCE ER TORSDAG DEN. 28. OKTOBER*

LODseddelNr.PræmieNr.GevinstgiverGevinst
542Rema 1000, Vesterbro Torv3 poser kaffe
949IL LOKALE, Guldsmedgade 36Gavekort kr. 250
106Frelsens Hær Genbrug, Nr. AlléGavekort kr. 100
1223Hermansen Cykler, Nr. Allé 96Børnecykelhjelm
1719Restaurant Reel, Norsgade 1Gavekort 2 glas bobler
4729Frisør Knold & Tot, Norsgade 26Klipning + Hårprodukt
6840Vinyløst, Nr. Allé 64 kld.CD – Musik
7216Brugsen, Vesterbro TorvViskestykke + forklæde
8427Århus Cykler, Nr. Allé 76Gavekort kr. 250
11745Fika, Nørregade1 sandwich
1241BeboerhusetSalen 1 dag
12739Vinyløst, Nr. Allé 64 kld.CD – Musik
1364Frelsens Hær Genbrug, Nr. AlléGavekort kr. 100
14018Art by Me, Vesterbro TorvGavekort kr. 200
153322 Dressed, Norsgade 3Hårprodukter
16636Vinyløst, Nr. Allé 64 kld.CD – Musik
17634Vinyløst, Nr. Allé 64 kld.CD – Lydbog
17843Løves Bog og Vincafé, Nørregade 322 kopper kaffe
18338Vinyløst, Nr. Allé 64 kld.CD – Musik
18737Vinyløst, Nr. Allé 64 kld.CD – Musik
2303Restaurant Reel, Norsgade 1Gavekort kr. 500
2587Anonym Købmand, SjællandsgadeGavekort: ØL 24
2658Anonym Købmand, SjællandsgadeGavekort: ØL 24
27421Restaurant Reel, Norsgade 1Gavekort 2 glas bobler
27724Skomageren, Nr. Allé 85Graveret navneskilt
29215Brugsen, Vesterbro TorvBold
30028Hjorten, Vesterbrogade 2Klippekort 10 ØL
32722Restaurant Reel, Norsgade 1Gavekort 2 glas bobler
32811Rema 1000, Nr. Allé3 fl. vin
3299Anonym Købmand, SjællandsgadeGavekort: ØL 24
34331Italianissimo, Gl. MunkegadeGavekort
35141Rema 1000, Vesterbro Torv3 poser kaffe
35220Restaurant Reel, Norsgade 1Gavekort 2 glas bobler
356332 Dressed, Norsgade 31 klipning
38025Skomageren, Nr. Allé 85Graveret navneskilt
38126Broderi Moderne, Nr. Allé 45Broderibog
39214Brugsen, Vesterbro TorvStort tøjdyr
43147Øzkan Guld & Sølv, Guldsmedgade 231 par ørenringe
44635Vinyløst, Nr. Allé 64 kld.CD – Musik
46012Rema 1000, Nr. Allé3 fl. vin
46930Frisør Knold & Tot, Norsgade 26Klipning + Hårprodukt
48644Fika, Nørregade1 sandwich
4902Skomageren, Nr. Allé 851 par sandaler
49646Øzkan Guld & Sølv, Guldsmedgade 231 par ørenringe
5055Frelsens Hær Genbrug, Nr. AlléGavekort kr. 100
53310FDB Møbler, Guldsmedgade 421 tærtefad
53617Brugsen, Vesterbro TorvStort håndklæde
53913Århus Retro & Trend, Vesterbro Torv 10Gavekort kr. 100
56548Nova Møbler, Guldsmedgade 25 Gavekort kr. 300
58050Dims, Guldsmedgade 34Krystalstage