Sommerfest 2023

Sommerfesten er et tilbagevendende tilløbsstykke i Beboerforeningen. I år afholdes festen lørdag d. 19. august. Som medlem af Beboerforeningen vil vi gerne orientere dig allerede nu.

Det er en festlig dag, der byder på hygge og samvær for store og små. Traditionen tro starter dagen med fælles morgenbord i Sjællandsgade. Dagen igennem vil der være aktiviteter for alle, og aftenen byder på festmiddag og livemusik.

Før, under og efter festen er der en række praktiske opgaver, som vi vil værdsætte nogle ekstra hænder til. Hvis du har tid og lyst til at give en hånd med, er der formøder, se nærmere på vores kalender.

Sommerfest 2022

Sommerfesten er et tilbagevendende tilløbsstykke i Beboerforeningen. I år afholdes festen lørdag d. 20. august. Som medlem af Beboerforeningen vil vi gerne orientere dig allerede nu, da sommerferien snart står for døren.

Det er en festlig dag, der byder på hygge og samvær for store og små. Traditionen tro starter dagen med fælles morgenbord i Sjællandsgade. Dagen igennem vil der være aktiviteter for alle, og aftenen byder på festmiddag og livemusik.

Før, under og efter festen er der en række praktiske opgaver, som vi vil værdsætte nogle ekstra hænder til. Hvis du har tid og lyst til at give en hånd med, er der formøder mandag d. 20. juni og d. 15. august – begge dage kl. 19:00 i Beboerhuset.

Status på ladcyklerne

Beboerhuset har 2 ladcykler, som foreningens medlemmer kan booke via hjemmesiden. De 2 ladcykler var i weekenden igennem en forårsrengøring, så de er blevet frisket op og klar til endnu en sæson. Kæderne blev renset og smurt, og snavs blev skrubbet væk.

Cyklerne bruges flittigt af foreningens medlemmer. Siden indvielsen i august 2020 er der foretaget ikke mindre end 1400 bookinger alt i alt. Det vidner om, at cyklerne bringer meget stor værdi til vores medlemmer, og det er vi naturligvis meget glade for.

Forårsrengøringen gav samtidig anledning til et grundigt eftersyn af cyklerne, hvor vi også kunne konstatere, at den flittige anvendelse af cyklerne slider en del på dem. Ladcyklerne efterses af et lille team af ladcykelmanagers, som i skrivende stund består af 4 personer. En bøn fra os til de af foreningens medlemmer, som benytter cyklerne, er, at fejl og mangler indrapporteres via ladcykeltelefonen, så vi kan få cyklerne på værksted efter behov. Det gøres ved at ringe til tlf. nr. 89801122 og taste 3 for ladcykler. Her kan der lægges besked på en telefonsvarer, som dagligt aflyttes. For at sikre at cyklerne til enhver tid er fuldt funktionsdygtige og forsvarlige at køre på, håber vi, at I vil hjælpe os med at indrapportere fejl og mangler, når I opdager dem.

Hvis du har lyst til at tage del i tjansen som ladcykelmanager, er du også velkommen til at lægge besked. Det er et beskedent, men hyggeligt arbejde, og vi kan altid bruge flere hænder.

Tak for din støtte i 2020!

Mange tak fordi du har valgt at støtte Beboernes Hus med medlemskab i løbet af 2020. Det blev et noget anderledes år end hidtil med to nedlukninger i henholdsvis forår og vinter med en stribe aflyste arrangementer og annullerede lejemål til følge. Derfor er vi i år ekstra taknemmelige for din støtte.

Omend COVID-19 og håndsprit har været kendetegnende for året, har vi bibeholdt de faste aktiviteter i det omfang det har været muligt inden for de givne retningslinjer. Derudover bød sommeren på et spændende nyt samarbejde med Norsgades Gadelav om udlån af 2 el-deleladcykler til vores medlemmer.

Foranlediget af projektet med el-deleladcykler blev Beboerhusets hjemmeside opdateret, da det eksisterende bookingsystem ikke var gearet til at håndtere ladcykler. I samme ombæring blev det muligt at melde sig ind i foreningen og betale kontingent via hjemmesiden.

Det har medført en ændring i forhold til medlemskab, der fremover gælder et år fra indmeldelsestidspunkt (hidtil har medlemskab fulgt kalenderåret). Er du i tvivl om, hvornår dit medlemskab udløber, kan du logge ind via hjemmesiden med din e-mailadresse og vælge “Mit medlemskab” i menuen. Det er også her, at du fremover fornyer dit medlemskab. Er du typen, der har planer om at blive boende i Øgaderne mange år endnu, fordi det er byens bedste kvarter, kan du også tegne medlemskab med automatisk årlig fornyelse.

Apropos byens bedste kvarter, så har året også budt på en foreløbig afvisning af en omstridt byggesag, der ellers havde udsigter til at skærme udsigten fra Beboerhuset. Takket være en indædt vedholdenhed fra lokale beboere er projektet foreløbig skrinlagt. Hvis det er gået under din radar, kan du læse mere om byggesagen Sølystgade 21 i artikler og læserbreve på stiften.dk.

Vi ses i 2021, der forhåbentlig byder på færre mundbind og flere sociale arrangementer.

Godt nytår!