Åbent hus torsdag

Sted: Beboernes Hus, Sølystgade 30

Tidspunkt: Torsdage kl. 16.00-18.00

Åbent hus + udlevering af nøgler for de kommende weekend-reservationer.

Nogle torsdags-aftener: Beboerforeningens åbne arrangementer – se kalenderen for datoer.