Dart

Dartaften i Øgade Arrows

Sted: Beboernes Hus, Sølystgade 30

Tidspunkt: Tirsdag, kl. 19.00-23.00

Kom og mød andre fra kvarteret til hyggeaften med dartspil. Der bliver blandt andet spillet Mickey Mouse – Skovhugger – 501 m.m.
Ingen tilmelding, du møder bare  op, vi har pilene.
Medlemsskab af Beboerforeningen en forudsætning.
Der kan købes vand og øl til rimelige priser.