Kontakt

Adresse

Beboernes Hus
Sølystgade 30
8000 Aarhus C

Generelle spørgsmål

beboerneshus@gmail.com

Træffetider

Mandag: kl. 10:00-12:00 (almen kontakt)
Torsdag: kl. 16:00-18:00 (nøgleudlevering)