Simon Peters digt – tale til huset. 2.1

god aften til dig, og dig, og jer alle. 

noget om frihed. 

den sunde slags 

noget OM dét, der adskiller os fra de andre arter. de der love.det der sociale. 

de der regler vi har vedtaget. 

os. mennesket. 

til det er der at det sige AT: 

det er så fint, at vi kan gøre hvad vi vil 

denne verden rummer så meget. 

dér faldbydes der alle de der muligheder for at udfolde sig  

MEN .. desværre også for at .udarte. 

er dét det vi vil?.. 

gå 11100 %ind i det der personlige rum 

og at skeje ud?.der. 

er dét virkelig det vi vil?gå amok ? 

jeg ér til frihed.

og det ér et løfte ,at jeg ikke vakler.  

og ikke viger tilbage.’ 

for at yde bistand. 

og støtte.  

til det FRIE liv. 

dette liv. her 

der er så meget at sige om det. 

og det er alt sammen så fint.  

Det er så fint ,at vi kan gøre hvad vi vil. 

alene. 

man kunne stoppe der  

og ikke sige mere.  

Men det gør jeg ikke.så. 

det er såre enkelt. 

hjertet banker ikke, og banker ikke for os alle. hvis vi kun ser os selv 

og går så hen til  

den der absolut personlige frihed. 

via  

trafik…den rent konkrete. 

dér hvor vi kører over for rødt. BIG TIME

faktisk fuldstændigt uforsvarligt 

i krydsene  

både på ringvejen  

der 

men  

også imellem os. 

derinde i det delte liv,  

hvor vi også kører over for rødt . 

dér ér der altså også færdselsregler 

grænser for personlig adfærd. 

det er der hvert fald på papiret. 

de burde overholdes. 

ikke? 

og det er dér, at jeg som alm. person,.der ikke vakler. må overveje om 

jeg kan støtte dig i at udøve din frihed.din trafik når den er skadelig for andre. om vores/ 

om mit ansvar kan udvides til at fratage dig dit  hvert fald i den form du udøver den.

jeg kan ikke være ansvarlig når jeg lader din frihed og den der maniske jagt på dén, gå ud over andre andres frihed. 

så. 

vi skal alle sammen være her. 

og der ér plads til dig. 

og der ér plads til mig,og til os alle. 

her. 

det står os frit for. 

du er fri og du kan det du vil. 

alt det hele faktisk. 

men.  

kunne vi ikke godt genforhandle..deder regler 

og prøve at ikke fylde mere i vores frihed end sundt ér?

Peter Spillemand synger om fred tor. 2. maj kl. 19.30

Peter Spillemand synger om fred. Tor. 2. maj kl. 19.30

Kom til en dejlig koncert tor. 2. maj kl. 19.30.

Peter Spillemand synger om fred info

Udvalgte kommende arrangementer:

 1. maj kl. 18 – Fællesspisning
 2. maj kl. 13 – Natur i byen? Vandring med Jens Thejsen & Michael Langebæk.

Husk også at vi nu har åbent i dagtimerne! Kom forbi, få en kop kaffe og en snak om hvad du kan bruge vores fine beboerhus til.
(Man. 11-13, tirs. 11-15, onsdag 11-15, tors 11-18, fre lukket)

Referat fra generalforsamling 14. marts 2024

Ordinær generalforsamling i Beboerforeningen for Øgadekvarteret

Tid: Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 19

Sted: Beboernes Hus, Livøsmøgen 40, 8000 Aarhus C

Antal til stede: 44 medlemmer + Hans- Jørgen Jensen-Wettlaufer, Bogføringen Ydun

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og rererent
 2. Beretning
 3. Regnskab 2023 + budget 2024
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg: Vibeke Skjøttgaard og Jeppe Guldager
 7. Valg af mindst tre suppleanter
 8. Valg af kritisk revisor
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Evt

Jeppe Guldager bød velkommen i egenskab af formand

Ad 1)

Vibeke Skjøttgaard blev valgt til dirigent og Poul Gregersen til referent.

Vibeke konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Ad 2)

Bestyrelsesmedlem Thomas Kruse gennemgik aktiviteterne i det forløbne år ved hjælp af de plakater, der havde annonceret aktiviteterne. Han kunne konstatere, at foreningen havde været særdeles aktiv, idet der havde været afholdt mere en 40 arrangementer i løbet af året: fællesspisninger, forfatteraftner, kvartersvandringer, havedage, musikaftner, loppemarkeder, sommerfest, Skt.Hansaften, børnekunstuge, lanternefest, julemarked og –banko, introaftner for udlændinge, vinsmagning og ikke mindst udarbejdelsen af en bog til markering af foreningens 50 års fødselsdag.

Formand Jeppe gennemgik i forlængelse af Thomas’ beretning foreningens struktur og arbejdsgrupper. De nuværende bestyrelsesmedlemmer præsenteredes og arbejdsgrupperne blev gennemgået, i vilkårlig rækkefølge, lokaleudlejning, økonomi, IT, kommunikation (plakater, nyhedsbreve, hjemmeside, halvårs programfoldere mm), ladcykler, mandagsbande (vedligehold af huset og udendørsarealer), byggebande, Nøddelundsgruppe (udvikling af Nøddelunden som grøn oase og aktivitetsområde) ”grønne øgader” (trafikregulering og udvikling af ”grønne” tiltag i kvarteret). Særskilt fremhævede han ansættelsen af Michael Sølvstad som deltids ”husmand”, hvilket giver øgede muligheder for aktiviteter i dagtimerne.

Beretningen blev velvilligt modtaget af forsamlingen. Alle var meget tilfredse med aktivitetsniveauet.

Ad 3)

Foreningens kasserer, Bente Gregersen gennemgik regnskabet for 2023, som viste et solidt overskud i overensstemmelse med budgettet. Regnskab var gennemgået og godkendt af revisorerne. Det blev på denne baggrund godkendt af forsamlingen-

Hun gennemgik endvidere budget for 2024, som også blev godkendt.

Ad 4) På baggrund af regnskaberne besluttede forsamlingen at fastholde kontingentet på 100 kr. årligt.

Ad 5) Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 6) Vibeke Skjøttgaard og Jeppe Guldager blev genvalgt med akklamation.

Bestyrelsen består således af, Jeppe Guldager, Vibeke Skjøttgaard, Jonna Nielsen, Allan Jensen og Bente Gregersen.

Ad 7) Mogens Fiil, Thomas Kruse, Dorthe Wolff, Lisbeth Pilegaard, Ina Hansen, Gunnar Petersen, Anni Matthiesen, Michael Sølvstad, Simon Peter Bendsen og Marianne Glien valgtes som suppleanter for ét år.

Ad 8) På valg Ib Andersen, som blev genvalgt.

Ad 9) Marianne Glien blev genvalgt

Ad 10) Der udspandt sig diskussion om installering af solceller på taget af Beboerhuset. Det blev nævnt, at den nuværende lovgivning spænder ben for sådanne tiltag for nærværende. Der var dog almindelig enighed om, at der skulle arbejdes videre med projektet.

Flere rejste den kendte problematik omkring aktivisternes høje gennemsnitsalder, og der blev diskuteret forskellige muligheder til fremme af et generationsskifte.

Rekrutteringsfelter kunne være fællesspisninger og salsa-aftnerne, hvor huset myldrer af unge. Der blev efterlyst flere arrangementer målrettet mod de unge, f.eks. MGP-aften. Forsamlingen opfordrede til, at man hver især skulle kontakte de unge, man har i sin omgangskreds. Der blev også nævnt, at man skulle opprioritere arrangementer, der henvender sig direkte til børnefamilier.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Dirigent: Vibeke Skjøttgaard                                         Referent: Poul Gregersen

Kan hentes som Microsoft Word fil ved at klikke her: Hent referat

Fællesspisning 18. april kl 18 og husk loppemarked i morgen lørdag kl. 10-15

Fællesspisning 18. april kl. 18

Og husk at det er i morgen lørdag d. 13. april kl. 10-15 at der er loppemarked!

Udvalgte kommende arrangementer:
16. maj kl. 18 – Fællesspisning
26. maj kl. 13 – Natur i byen? Vandring med Jens Thejsen & Michael Langebæk.

Husk også at vi nu har åbent i dagtimerne! Kom forbi, få en kop kaffe og en snak om hvad du kan bruge vores fine beboerhus til.
(Man. 11-13, tirs. 11-15, onsdag 11-15, tors 11-18, fre lukket)

Loppemarked 13. april kl. 10-15 og Børnekunstuge 22.-26. april kl. 9-15

Loppemarked 13. april 10-15.
Tilmelding på: loppebeboerhus@gmail.com

Vi har stadigvæk flere ledige boder, bestil din egen på denne mail: loppebeboerhus@gmail.com

Havedag 14. april kl. 10-15
Børnekunstuge 22-26 april kl. 9-15

Tilmelding til børnekunstugen kan gøres her: thkruse@gmail.com

Udvalgte kommende arrangementer:
16. maj kl. 18 – Fællesspisning
26. maj kl. 13 – Natur i byen? Vandring med Jens Thejsen & Michael Langebæk.

Husk også at vi nu har åbent i dagtimerne! Kom forbi, få en kop kaffe og en snak om hvad du kan bruge vores fine hus til.
(Man. 11-13, tirs. 11-15, onsdag 11-15, tors 11-18, fre lukket)

Forfatteraften 4. april 19.30 og Kvartersvandring 7. april kl. 13

Forfatteraften m. Anna Klahn & Hans Tyrrestrup

Anna Klahn & Hans Tyrrestrup
To generationers stemmer krydser klinger.
Med baggrund i social bevidst kortprosa (AK) og introvert lyrik (HT) mødes de to her i verdens aktuelle problemer.
Begge har arbejdet med FN’s 17 verdensmål, hvor jeg’ et bliver til et vi.
Der læses op, og forfatterne fortæller om sig selv. Klima, krig og fred, vold og voldens årsag er aftenens emner.
Anna Klahn (1989) skriver såvel lyrik som prosa, har bidraget til mange antologier. Debuterede i 2015.
Hans Tyrrestrup (1944) er grundlæggende kunstmaler, men kombinerer billedkunsten med tekster. Han debuterede i 1983.
Gratis, støttet af Statens Kunstfond

Kvartersvandring ‘Øgaderne i gamle dage’. Vi mødes i krydset Anholts gade-Sjællandsgade kl.13

Fremtidige arrangementer:
Loppemarked 13. april kl. 10-15, hvis du vil have en bod så skriv til loppebeboerhus@gmail.com.
Have/hus-arbejdesdag 14. april kl. 10-15. Kom og giv en hånd med ude eller inde.

Vinsmagning fredag d. 22. marts kl. 19.30

En aften med vin og kultur. 22. marts kl. 19.30 med Kim Holst og Piemonte Vinimport

Husk også disse fine arrangementer:
Generalforsamling torsdag d. 14. marts kl. 19, forårskoncert lørdag d. 16. marts kl. 19.30 og fællesspisning torsdag d. 21. marts kl. 18.

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING I BEBOERFORENINGEN FOR ØGADEKVARTERET

TORSDAG DEN 14. MARTS 2024 KL. 19

I BEBOERNES HUS, LIVØSMØGEN 40, 8000 AARHUS C.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning
 3. Regnskab 2023 + budget 2024
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
  På valg: Vibeke Skjøttgaard & Jeppe Guldager
 7. Valg af mindst 3 suppleanter
 8. Valg af 1 kritisk revisor
 9. Valg af 1 revisorsuppleant
 10. Evt.                       

Med venlig hilsen

Bestyrelsen