Omdeling af forårsprogram

Vi håber at kunne invitere Beboerhusets frivillige til infomøde, når der igen er udsigter til at kunne mødes. Mens vi venter på, at det sker, venter vi samtidig på, at tryksværten fra forårsprogrammet 2021 tørrer, for der er nemlig landet en ordentlig stak programmer i Beboerhuset.

Hvis du trænger til lidt frisk luft, er du meget velkommen til at tage del i husstandsomdelingen af forårsprogrammet 2021. Kig forbi Beboerhuset torsdag d. 4. februar mellem kl. 16-18, hvor du kan melde dig på en rute og få udleveret programmer. Selve omdelingen skal gerne være klaret ultimo uge 6 (senest d. 14. februar).

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Bente, tlf. nr. 25366444.

Tak for din støtte i 2020!

Mange tak fordi du har valgt at støtte Beboernes Hus med medlemskab i løbet af 2020. Det blev et noget anderledes år end hidtil med to nedlukninger i henholdsvis forår og vinter med en stribe aflyste arrangementer og annullerede lejemål til følge. Derfor er vi i år ekstra taknemmelige for din støtte.

Omend COVID-19 og håndsprit har været kendetegnende for året, har vi bibeholdt de faste aktiviteter i det omfang det har været muligt inden for de givne retningslinjer. Derudover bød sommeren på et spændende nyt samarbejde med Norsgades Gadelav om udlån af 2 el-deleladcykler til vores medlemmer.

Foranlediget af projektet med el-deleladcykler blev Beboerhusets hjemmeside opdateret, da det eksisterende bookingsystem ikke var gearet til at håndtere ladcykler. I samme ombæring blev det muligt at melde sig ind i foreningen og betale kontingent via hjemmesiden.

Det har medført en ændring i forhold til medlemskab, der fremover gælder et år fra indmeldelsestidspunkt (hidtil har medlemskab fulgt kalenderåret). Er du i tvivl om, hvornår dit medlemskab udløber, kan du logge ind via hjemmesiden med din e-mailadresse og vælge “Mit medlemskab” i menuen. Det er også her, at du fremover fornyer dit medlemskab. Er du typen, der har planer om at blive boende i Øgaderne mange år endnu, fordi det er byens bedste kvarter, kan du også tegne medlemskab med automatisk årlig fornyelse.

Apropos byens bedste kvarter, så har året også budt på en foreløbig afvisning af en omstridt byggesag, der ellers havde udsigter til at skærme udsigten fra Beboerhuset. Takket være en indædt vedholdenhed fra lokale beboere er projektet foreløbig skrinlagt. Hvis det er gået under din radar, kan du læse mere om byggesagen Sølystgade 21 i artikler og læserbreve på stiften.dk.

Vi ses i 2021, der forhåbentlig byder på færre mundbind og flere sociale arrangementer.

Godt nytår!

Lukning pga nye restriktioner

P.g.a. regeringens seneste skærpede COVID-19 restriktioner holder vi helt lukket fra den 9. december til den 4. januar 2021.

Du kan læse mere her:

https://coronasmitte.dk/lokale-tiltag

Lad os passe godt på hinanden. Holde en dejlig jul og et sikkert nytår!

Vi vil glæde os til at se dig i det nye år.