FRIVILLIG-AKTIVITETER APRIL 2024

Det er blevet april – efter en forhåbentlig god påske. Hvis du har mulighed for at give lidt tid og kræfter her i april, så er der brug for frivillige til:

 Loppemarked – afholdes i Beboernes Hus d. 13.04. Der er brug for frivillige til at give en hånd med med opstilling/nedtagning af borde/boder, hjælp i køkken og med salg af kaffe mv. Skriv en mail og meld tilbage, hvis du vil hjælpe som frivillig til loppemarked

Arbejdsdag ved Beboernes Hus – både have og hus skal have en kærlig hånd: afholdes d. 14. 04. Har du tid og lyst, grønne fingre, mod på at svinge din indre ”handy-person” – så kom frisk. Skriv en mail – ”frivillig til arbejdsdag” eller møde bare op mellem kl 10 og 15. Der er fælles frokost kl 13

Fællesspisning d. 18.04 – vil du give en hånd med – evt være en del af madhold? Skriv mail ”frivillig til fællesspisning”.

TEMA-GRUPPER:

Der er stadig løbende mulighed for at tilknytte sig som frivillig til bestemte tema-grupper.

 1. Kunne du tænke dig at indgå i en gruppe, som løbende planlægger fællesspisninger, sætter hold, sikrer køreplaner osv? Vi vil gerne danne en temagruppe ”Fællesspisninger”. Det er ikke meningen, at man skal være på madhold hver gang! Kunne du se dig selv i tema-gruppen? Skriv tilbage via mail ”Tema-gruppe Fællesspisning” – så modtager du info om opstart og første planlægningsmøde.
 • Vi søger stadig til ”Grønne Øgader”.  Vær med, når vi laver blomsterstole, plantedage, arbejder for mere grønt i gaderne, ved facaderne – i det hele taget ”Grønne Øgader”.  NB – vi starter i øjeblikket op omkring ”Gang i Øgaderne”, lanceret på facebook. Vær med her.

Har det din interesse? Så meld tilbage via mail og skriv ’Grønne Øgader frivillig”. Så får du en tilbagemelding om kontakt og planer. Man melder sig ikke til faste aktiviteter eller tidspunkter men bliver løbende kontaktet. Dog vil der være enkelte møder, hvor vi samles for at planlægge.

 • Tema-grupper på vej: Beboerhusfester – tænk over, om du kunne tænke dig at arbejde med at arrangere/planlægge/hjælpe i forhold til nogle af de gode fester, som afholdes hvert år i Beboernes Hus. Hvis du kunne være interesseret, så meld gerne ud på mail ”Temagruppe Beboerhusfester”, så modtager du mail, når vi er klar til opstart.

Vel mødt!  Husk at du bestemmer selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.

Frivilligeaktiviteter

Vi har ikke fået udsendt ved månedsstart her i marts. Det beklager vi – men de arrangementer, der kører i marts, er i rimelig grad dækket ind. Til gengæld, så kommer vi med mail vedr april efter Påske. Her er der flere arrangementer, hvor der kunne være god brug for frivillige. Mere herom lige efter Påske.

For nu minder vi om muligheden for at melde sig til temagrupper. Eksempelvis:

TEMA-GRUPPER:

Der er løbende mulighed for at tilknytte sig som frivillig til bestemte tema-grupper.

 • Kunne du tænke dig at indgå i en gruppe, som løbende planlægger fællesspisninger, sætter hold, sikrer køreplaner osv? Vi vil gerne danne en temagruppe ”Fællesspisninger”. Det er ikke meningen, at man skal være på madhold hver gang! Kunne du se dig selv i tema-gruppen? Skriv tilbage via mail ”Tema-gruppe Fællesspisning” – så modtager du info om opstart og første planlægningsmøde.
 • Vi søger stadig til ”Grønne Øgader”.  Vær med, når vi laver blomsterstole, plantedage, arbejder for mere grønt i gaderne, ved facaderne – i det hele taget ”Grønne Øgader”.  NB – vi starter i øjeblikket op omkring ”Gang i Øgaderne”, lanceret på facebook. Vær med her. Har det din interesse? Så meld tilbage via mail og skriv ’Grønne Øgader frivillig”. Så får du en tilbagemelding om kontakt og planer. Man melder sig ikke til faste aktiviteter eller tidspunkter men bliver løbende kontaktet. Dog vil der være enkelte møder, hvor vi samles for at planlægge.

Tema-grupper på vej: Beboerhusfester – tænk over, om du kunne tænke dig at arbejde med at arrangere/planlægge/hjælpe i forhold til nogle af de gode fester, som afholdes hvert år i Beboernes Hus. Hvis du kunne være interesseret, så meld gerne ud på mail ”Temagruppe Beboerhusfester”, så modtager du mail, når vi er klar til opstart.

Rigtig god Påske til alle

FRIVILLIGEAKTIVITETER

Vi har et enkelt arrangement, hvor vi efterlyser frivillige i februar:

Bog-reception – ny jubilæumsbog om Beboernes Hus og Øgaderne: afholdes d. 23. feb. Har du tid og lyst, så skal der stilles op (dvs borde/stole, skænkes vin, laves kaffe, hentes bøger frem mv) og ryddes op. Kunne du være med? Skriv gerne mail ”Bog-reception”, hvis du vil hjælpe. Du kan også bare møde op i Beboernes Hus d. 23.02. kl 14, hvor forberedelser går i gang.

Vi vil også gerne høre dig ad, om du har idéer til nogle arrangementer eller faste begivenheder i Beboernes Hus? Måske noget, hvor du kunne tænke dig at være medarrangør eller stå for? Men også bare gode idéer! Send en mail, hvis du har en idé.

Årets voksen/vinterfest – afholdes i marts – vi søger frivillige, som har lyst til at være med til at skabe en god fest. Kunne du tænke dig at være med? Der er brug for nogle, som vil være med til at planlægge menu, være på madhold, dække festbord, oprydning (dagen efter). Er du med? Send en mail ”voksen/vinterfest” – evt skriv, hvis der er noget særligt, du gerne vil være med til. Der bliver afholdt et planlægningsmøde d. 18 feb. kl 19:30 i Beboernes Hus, hvor alle er meget velkomne – uanset om du har meldt dig via mail. Det er et åbent møde-

TEMA-GRUPPER:

Der er løbende mulighed for at tilknytte sig som frivillig til bestemte tema-grupper.

 1. Kunne du tænke dig at indgå i en gruppe, som løbende planlægger fællesspisninger, sætter hold, sikrer køreplaner osv? Vi vil gerne danne en temagruppe ”Fællesspisninger”. Det er ikke meningen, at man skal være på madhold hver gang! Kunne du se dig selv i tema-gruppen? Skriv tilbage via mail ”Tema-gruppe Fællesspisning” – så modtager du info om opstart og første planlægningsmøde.
 • Vi søger stadig til ”Grønne Øgader”.  Vær med, når vi laver blomsterstole, plantedage, arbejder for mere grønt i gaderne, ved facaderne – i det hele taget ”Grønne Øgader”.  NB – vi starter i øjeblikket op omkring ”Gang i Øgaderne”, lanceret på facebook. Vær med her.

Har det din interesse? Så meld tilbage via mail og skriv ’Grønne Øgader frivillig”. Så får du en tilbagemelding om kontakt og planer. Man melder sig ikke til faste aktiviteter eller tidspunkter men bliver løbende kontaktet. Dog vil der være enkelte møder, hvor vi samles for at planlægge.

 • Tema-grupper på vej: Beboerhusfester – tænk over, om du kunne tænke dig at arbejde med at arrangere/planlægge/hjælpe i forhold til nogle af de gode fester, som afholdes hvert år i Beboernes Hus. Hvis du kunne være interesseret, så meld gerne ud på mail ”Temagruppe Beboerhusfester”, så modtager du mail, når vi er klar til opstart.

Vel mødt!  Husk at du bestemmer selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.

FRIVILLIGEAKTIVITETER JANUAR 2024

Vi sætter gang i 2024. Denne første mail kommer lidt sent men Beboernes Hus skulle lige åbne igen. Vi håber, I alle har mod på og lyst til at være med også i 2024.

Vi søger frivillige til følgende i januar

Forårsprogrammet er klar – det skal deles ud i Øgaderne. Kunne du påtage dig en rute? Skriv gerne mail ”forårsprogram”, hvis du vil hjælpe. Du får besked om, hvor du kan møde op og aftale rute/modtage stak programmer.

Fællesspisning – årets første afholdes torsdag d. 18.01. Madhold er på plads – MEN – kunne du måske tænke dig at indgå i et af årets madhold? Send en mail ”madhold” – så bliver du kontaktet mht at komme på et af de kommende hold.

Årets voksen/vinterfest – afholdes i marts – MEN – vi søger frivillige, som har lyst til at være med til at skabe en god fest. Kunne du tænke dig at være med? Der bliver afholdt et planlægningsmøde i start feb. Er du med? Send en mail ”voksen/vinterfest”, så modtager du info om planlægningsmødet. Hvis du ikke kan/ønsker at deltage i planlægningsmøde men stadig gerne vil være frivillig til en opgave til festen – så skriv det. Så klarer vi den 😊

TEMA-GRUPPE:

Der er løbende mulighed for at tilknytte sig som frivillig til bestemte tema-grupper. Vi søger stadig til  ”Grønne Øgader”.  Vær med, når vi laver blomsterstole, plantedage, arbejder for mere grønt i gaderne, ved facaderne – i det hele taget ”Grønne Øgader”.  NB – vi starter i øjeblikket op omkring ”Gang i Øgaderne”, lanceret på facebook. Vær med her. Har det din interesse? Så meld tilbage via mail og skriv ’Grønne Øgader frivillig”. Så får du en tilbagemelding om kontakt og planer. Man melder sig ikke til faste aktiviteter eller tidspunkter men bliver løbende kontaktet. Dog vil der være enkelte møder, hvor vi samles for at planlægge.

Vel mødt!  Husk at du bestemmer selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.

Tak for frivilligeindsatsen i 2023

Vi vil gerne sige tak til alle frivillige for aktiviteter og deltagelse i 2023.

Vi er i løbet af året startet med månedsmail om frivilligeaktiviteter og vi fortsætter i 2024. Vi forventer, at vi løbende udvider muligheder og aktiviteter og håber, I også vil bakke om i det kommende år.

Mange tak for indsatsen og ønsker om et godt nytår.

FRIVILLIGEAKTIVITETER NOVEMBER

Tak til alle, som meldte sig til frivillige-opgaver i oktober. Vi gør nu klar til november og håber, I har tid og lyst til at være med.

Vi søger frivillige til følgende i november

03.11.                 Lanternefest (kl 16 – 19) – Her skal dekoreres lanterner af syltetøjsglas, der er optog og musik. OG der sluttes af med fællesspisning med suppe og risengrød. Der skal stilles op i salen inden og gøres klar til spisning mv.

Har du tid/lyst til at give en hånd med, så meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 03.11’ Du får en tilbagemelding om tidspunkt og kontakt.

09.11.                 Fællesspisning. Der er allerede nedsat et madhold. Men hvis nogen vil hjælpe med borddækning, opvask, kaffebrygning, oprydning mv – så meld dig endelig.  

Har du tid/lyst til at give en hånd med, så meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 09.11.’ Du får en tilbagemelding om tidspunkt og kontakt.

23.11.                Forjulsbanko. Endnu et superhyggeligt arrangement. Her skal stilles borde op, brygges kaffe, gøres klar med præmier, stilles bar op (og måske er der også brug for en til at stå i baren)

Meld dig via mail og skriv ’frivillig. 23.11.’ – hvis der er noget bestemt, du gerne vil, så skriv lige det på også. Du får en tilbagemelding mht tidspunkt, hvor og kontakt.

Forvarsel:

02/03.12.          Julemarked. Måske du kunne tænke dig at være frivillig i forbindelse med afvikling af julemarked. Skriv gerne mail ”frivillig julemarked” allerede nu, hvis du vil hjælpe.

TEMA-GRUPPE:

Der er løbende mulighed for at tilknytte sig som frivillig til bestemte tema-grupper. Vi søger stadig til  ”Grønne Øgader”.  Vær med, når vi laver blomsterstole, plantedage, arbejder for mere grønt i gaderne, ved facaderne – i det hele taget ”Grønne Øgader”.

Har det din interesse? Så meld tilbage via mail og skriv ’Grønne Øgader frivillig”. Så får du en tilbagemelding om kontakt og planer. Man melder sig ikke til faste aktiviteter eller tidspunkter men bliver løbende kontaktet. Dog vil der være enkelte møder, hvor vi samles for at planlægge.

Vel mødt!  Husk at du bestemmer selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.

Frivillige-aktiviteter oktober 2023

Tak til alle, som meldte sig til frivillige-opgaver i september. Nu er vi klar til oktober.

Vi søger frivillige til følgende i oktober

12.10.                 Fællesspisning. Der er allerede nedsat et madhold. Men hvis nogen har lyst til at give en hånd med borddækning, opvask, kaffebrygning, oprydning mv – så meld dig endelig.  

Har du tid/lyst til at give en hånd med, så meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 12.10.’ Du får en tilbagemelding om tidspunkt og kontakt.

22.10.                Kvartersvandring. Efter kvartersvandring mødes alle i Beboernes Hus til kaffe og kage. Vil du hjælpe med at stille borde op? Brygge kaffe? Give en kage? Oprydning? Vi hører gerne fra dig.

Meld dig via mail og skriv ’kvartersvandring d. 22.10.’ – hvis der er noget bestemt, du gerne vil, så skriv lige det på også. Du får en tilbagemelding mht tidspunkt, hvor og kontakt. Hvis du gerne vil lave/medbringe en kage, så nævn også lige det.

26.10.                Forfatteraften – Her skal der stilles stole op, laves noget kaffe, ryddes op.

Har du tid/lyst til at give en hånd med, så vi kan afholde endnu en spændende forfatteraften? Så meld dig via mail og skriv ’forfatteraften d. 26.10.’. Du får en tilbagemelding om kontakt.

Forvarsel:

09.11.                Fællesspisning. Kunne du tænke dig at være på madhold? Så meld tilbage inden 12. oktober, hvor madhold sammensættes.

Hvis du kunne tænke dig at komme på madhold, så skriv ’madhold d. 09.11.’ Du får tilbagemelding om madhold og formøde.

TEMA-GRUPPE:

Der er løbende mulighed for at tilknytte sig som frivillig til bestemte tema-grupper. Vi lægger ud med ”Grønne Øgader”.  Vær med, når vi laver blomsterstole, plantedage, arbejder for mere grønt i gaderne, ved facaderne – i det hele taget ”Grønne Øgader”.

Har det din interesse? Så meld tilbage via mail og skriv ’Grønne Øgader frivillig”. Så får du en tilbagemelding om kontakt og planer. Man melder sig ikke til faste aktiviteter eller tidspunkter men bliver løbende kontaktet. Dog vil der være enkelte møder, hvor vi samles for at planlægge.

Vel mødt!  Husk at du bestemmer selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.

Mulighed for frivillige-aktiviteter i september

Kære frivillige

Tak til alle, som meldte sig til frivillige-opgaver i august. Nu er vi klar til september.

Vi søger frivillige til følgende i september

07.09.                 Fællesspisning.

Madhold kunne godt bruge lidt flere på holdet – en godt og rutineret madhold. Du kommer i godt selskab! Og skulle der være nogen, som vil give en hånd med med borde, opvask, oprydning – så hører vi gerne!

Kan du træde til på madholdet, så meld dig via mail og skriv ”madhold 07.09”. Du får besked om kontakt og hvornår madhold mødes.

Har du tid/lyst til at give en hånd med, så meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 07.09.’ Du får en tilbagemelding om tidspunkt og kontakt.

16.09.                Loppemarked.

 • Opstilling
 • Oprydning
 • Kaffe og lign. – både i køkken og i bod

Meld dig via mail og skriv ’loppemarked d. 16.09’ – hvis der er noget bestemt, du gerne vil, så skriv lige det på også. Du får en tilbagemelding mht tidspunkt, hvor og kontakt.

17.09                  Havedag

Starter kl 10. Der er fælles frokost for deltagere i havedag kl 13. Havedag slutter kl 15.

Har du tid/lyst til at give en hånd med, så området omkring Beboernes Hus vedbliver at være en skøn oase for alle? Så meld dig via mail og skriv ’havedag d. 17.09’. Du får en tilbagemelding om kontakt. Bemærk: du kan også bare møde op på dagen!

28.09                  Fællesspisning.

Kunne du tænke dig at være på madhold? Eller give en hånd med mht borde, opvask, oprydning mv. Så meld endelig ud. Mht madhold vil vi gerne have din tilmelding senest d. 07.09, hvor madholdet sammensættes.

Har du tid/lyst, så meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 28.09.’ Du får en tilbagemelding om tidspunkt og kontakt.

Hvis du kunne tænke dig at komme på madhold, så skriv ’madhold d. 28.09.’ Du får tilbagemelding om madhold og formøde.

TEMA-GRUPPE:

Vi har annonceret, at der løbende bliver mulighed for at tilknytte sig som frivillig til bestemte tema-grupper. Vi lægger ud med ”Grønne Øgader”.  Vær med, når vi laver blomsterstole, plantedage, arbejder for mere grønt i gaderne, ved facaderne – i det hele taget ”Grønne Øgader”.

Har det din interesse? Så meld tilbage via mail og skriv ’Grønne Øgader frivillig”. Så får du en tilbagemelding om kontakt og planer. Man melder sig ikke til faste aktiviteter eller tidspunkter men bliver løbende kontaktet. Dog vil der være enkelte møder, hvor vi samles for at planlægge.

Vel mødt!  Husk at du bestemmer selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.

Mange hilsener

Viviane og Vibeke

Pva bestyrelsen

FRIVILLIGE AKTIVITETER I AUGUST 2023

Kære frivillige

Så blev det tid for den første af de månedsmails, vi fremover udsender. Normalt vil de komme slut måned før, men pga ferie kommer august måneds frivillige-muligheder først her i august. Dog varslede vi i juni måned, så vi håber, der er flere, der har både lyst og mulighed.

Vi søger frivillige til følgende i august (og bemærk, at årets Sommerfest også er 50-års jubilæumsfest!):

18.08.                 Opstilling og klargøring til Sommerfesten v. Beboernes Hus. Der skal rejses telte mv. Start  omkring kl 16.

Har du tid/lyst, så meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 18.08’. Der er erfarne Sommerfestarrangører tilstede på dagen til at guide.

19.08.                Sommerfesten.

 • Opstilling og oprydning – morgenmadsbord i Sjællandsgade
 • Forberedelse morgenmad (dvs lave kaffe og smøre rundstykker)
 • Stå i boder (feks 1 time), der er kage/kaffebod, pølsebod, bar, aktivitetsboder (børn), infobod mv.
 • Borddækning til middagen
 • Køkkentjans (forberedelse middag, opvask mv)

Har du mulighed for at bruge lidt tid sammen med andre Øgadebeboere d. 19.08 ved Beboernes Hus? Du vil være i godt selskab! Meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 19.08’ – hvis der er noget bestemt, du gerne vil, så skriv lige det på også. Ligeledes, hvis der er nogle bestemte tider på dagen, hvor det passer bedst. Du får en tilbagemelding mht tidspunkt, hvor og kontakt.

20.08                  Sommerfesten – oprydning. Telte skal pakkes sammen, oprydning i salen mv. Start kl 11.

                             Har du tid/lyst, så meld dig via mail og skriv ’frivillig d. 20.08’.

August               Omdeling af Beboerhusets Efterårsprogram.

 • Efterårsprogram skal uddeles i Øgaderne – her er brug for frivillige til at gå en tur med en stak programmer og levere i brevkasser og opgange.

Har du lyst til en gåtur i en af Øgaderne? Meld dig – evt skriv, hvis du har en favoritgade til gåtur. Du får besked tilbage, så snart Efterårsprogram er færdigtrykt mht afhentning samt rute.

Vel mødt!

Husk at selvom der fremover kommer en aktivitetsliste en gang om måneden, så bestemmer du selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.

Mange hilsener

Viviane og Vibeke

Pva bestyrelsen

KOMMENDE FRIVILLIGE-AKTIVITETER I BEBOERNES HUS / BEBOERFORENINGEN

Kære Frivillige

Vi sendte for nylig en mail rundt for at takke for, at du har meldt dig som frivillig, for at høre om du stadig er interesseret og for at varsle, at vi fremover kommer til at udsende en månedlig aktivitetsliste med datoer og begivenheder/opgaver, hvor der er brug for frivillige. Heldigvis positive tilbagemeldinger. Tak for det!

Flere af jer har også givet udtryk for, at I måske gerne vil kobles på en tema-gruppe og indgå i et frivilligesamarbejde på den måde. Vi kommer til at lave en liste over de muligheder, der findes. Vi vil sende listen ud med den månedlige aktivitetsliste. Tema-grupper vil også komme på hjemmesiden. Vi er dog ikke helt klar med den endnu. Bemærk også, at der løbende kan opstå tema-grupper.

Eftersom der i juli måned er sommerferielukket i Beboerhuset, så sender vi den første egentlige månedlige aktivitetsliste i start august.

Vi vil dog lige varsle, at der bliver brug for frivillige i august til

18.08.                 Opstilling og klargøring til Sommerfesten    

19.08.                Sommerfesten. Afvikling. Der er en mængde forskelligartede opgaver i løbet af både dag og aften. Der kommer detaljer i august.

20.08                  Sommerfesten – oprydning.

Aug                     Omdeling af Beboerhusets Efterårsprogram.

Sæt kryds i kalender. Du behøver ikke melde ud endnu – der kommer en aktivitetsliste start august, hvor man kan tilmelde sig. Husk at selvom der fremover kommer en aktivitetsliste en gang om måneden, så bestemmer du selvfølgelig helt selv om – og evt hvor ofte – du melder dig til en specifik opgave eller arrangement.

Rigtig god sommer!

Mange hilsener

Viviane og Vibeke

Pva bestyrelsen